Streefdatum Energieakkoord SER verplaatst naar 12 juli 2013

| |

De oorspronkelijke streefdatum voor het energieakkoord is gewijzigd van 6 juli naar vrijdag 13 juli. De komende week gaan de onderhandelingen over het energieakkoord dus…

De oorspronkelijke streefdatum voor het energieakkoord is gewijzigd van 6 juli naar vrijdag 13 juli. De komende week gaan de onderhandelingen over het energieakkoord dus door. Het kabinet wil op deze manier de onderhandelaars meer tijd geven om tot overeenstemming te komen.

Bindende afspraken over energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid zijn onderdeel van dit akkoord. Tegelijkertijd moet het aanzetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid. Het kabinet onderhandelt al maanden over het akkoord, maar minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) zou nog niet tevreden zijn met de plannen. De veertig deelnemende partijen van het energieoverleg hebben nog vijf dagen om het eens te worden.

Enkele hoofdpunten uit het akkoord zijn vandaag uitgelekt. De NOS heeft het concept-energieplan in handen en bericht dat onder andere de volgende punten in het energieakkoord zullen staan:

– Het moet voor particulieren mogelijk worden om geld te lenen bij energiebedrijven voor energiebesparende maatregelen. Die lening wordt dan via de energierekening terugbetaald.
– Een fonds van 600 miljoen euro moet rendabele energiebesparing voor grote groepen mogelijk maken.
– Er komt een stimuleringsprogramma voor energiebesparing in huizen en gebouwen. De energiebesparing in de gebouwde omgeving moet 35% zijn in 2016 en 65% in 2018.

ESCoNetwerk.nl, 4 juli 2013