Symposium Hoe maak je Sterke Steden? Over het versnellen van woninginvesteringen in Nederlandse steden en regio’s

| | |

Woensdag 14 december vond het Symposium ‘Hoe maak je Sterke Steden?’ plaats op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. De organisatie kijkt terug op een zeer…

Woensdag 14 december vond het Symposium ‘Hoe maak je Sterke Steden?’ plaats op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement waar ruim 75 wethouders en directeuren van gemeenten, beleggers, ontwikkelaars, investeerders en Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst bij aanwezig waren. Aanleiding hiervoor was een onderzoek dat PPS Netwerk Nederland i.s.m. Fakton het afgelopen jaar heeft uitgevoerd naar hoe woninginvesteringen in Nederlandse steden kunnen worden versneld. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in de publicatie: Het versnellen van woninginvesteringen in de Nederlandse steden: in 10 stappen naar een sterke woonstad.

De dag startte met twee inleidingen van Harry Sterk (Directeur PPS Netwerk Nederland) en Peter van Bosse (Partner Fakton) die ingingen op de aanleiding en de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Het grootste probleem in de woningmarkt is dat de vraag en de woningprijzen stijgen terwijl de woningbouwproductie daarbij sterk achterblijft. Beleggers hebben te kennen gegeven zeer geïnteresseerd te zijn in Nederlandse woningbeleggingen. Dat dit in veel steden tot onvoldoende resultaten leidt, kan dus vooral worden toegeschreven aan het onvoldoende kennen van de specifieke kansen binnen gemeenten en een gebrek aan organisatiekracht. Peter van Bosse deed de oproep dat juist nu publieke partijen, beleggers (en corporaties) het initiatief moeten nemen voor een vergaande samenwerking. “Beide partijen hebben immers een gelijk gericht lange termijn belang: Het gezamenlijk creëren van een sterke stad levert op termijn de hoogste waarde”. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn vertaald in een ‘Sterke Steden Stappenplan’ dat te vinden is in de publicatie.

Klik hier om verder te lezen