Systeemgerichte contractbeheersing bij PPS-projecten: Van alles zelf doen naar meer regie: DBMO Provinciehuis Gelderland: een passende en duurzame huisvesting door het geven van vertrouwen en sturen op prestaties

| | |

Steeds meer opdrachtgevers overwegen voor de huisvesting om innovatieve contractvormen toe te passen. Dat betekent dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een andere rol gaan invullen.…

Steeds meer opdrachtgevers overwegen voor de (ver)nieuwbouw van gemeentelijke huisvesting om innovatieve contractvormen toe te passen. Dat betekent dat zowel dat opdrachtgever als opdrachtnemer een andere rol gaan invullen. Niet meer alles zelf doen maar de markt uitdagen met innovatieve oplossingen te komen. Een sprekend voorbeeld is de Provincie Gelderland er voor heeft gekozen om haar huisvestingsvraag, inclusief onderhoud en dienstverlening voor het Provinciehuis middels een geïntegreerd contract met een looptijd van 20 jaar (Design Build Maintain Operate, hierna: DBMO) in de markt te zetten. Deze ‘PPS route’ zorgt voor een passende huisvestingsoplossing, welke geschikt is voor ‘Het Nieuwe Werken’ en voldoet aan de ambities op het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en ruimtelijke kwaliteit. Maar houd je als opdrachtgever grip op het proces, project en contract middels een langjarig PPS contract?

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. de Provincie Gelderland, VolkerWessles en OPPS op dinsdag 10 november van 14.00-17.00 in Arnhem (locatie n.n.b.) een praktijkseminar waarin o.a. de rol van de opdrachtgever en de toegepaste methodiek van Systeemgerichte Contractbeheersing centraal staat.

Klik hier= voor meer informatie en aanmelding