Take-aways Workshop Onderwijshuisvesting

|

Samenvatting en take-aways uit de Workshop Onderwijshuisvesting Gezonder en duurzamer door data Ruimte bieden aan de ontwikkeling en ambities van leerlingen in een snel veranderende samenleving. Dat…

Samenvatting en take-aways uit de Workshop Onderwijshuisvesting Gezonder en duurzamer door data

Ruimte bieden aan de ontwikkeling en ambities van leerlingen in een snel veranderende samenleving. Dat is waar veel scholen zich voor inzetten. Maar de onderwijssector kampt met een grootschalige opgave: gebouwen vragen om grootscheeps onderhoud en renovatie, de match tussen vastgoed, veranderende leerlingenaantallen en ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren vereisen de nodige vernieuwing. Ook op het gebied van duurzaamheid en binnenklimaat valt nog veel winst te behalen. Kortom, de sector moet aan de slag om de transitie te realiseren naar een leer- en werkomgeving die voldoet aan de eisen van leerlingen en docenten, nu én in de toekomst. Maar de oplossingen van gisteren bieden geen soelaas meer voor de uitdagingen van vandaag. Dit roept vragen op over hoe de sector kan vernieuwen om ambities waar te maken en leerlingen en medewerkers passende (ontwikkel)ruimte te bieden opdat ze elke dag het beste uit zichzelf kunnen halen.

Take-aways Workshop Onderwijshuisvesting Gezonder & duurzamer door data 
Workshop Onderwijshuisvesting Gezonder & duurzamer door data

Over deze vragen – en meer – ging de workshop “Onderwijshuisvesting: Duurzamer & Gezonder door Data” op 16 februari jl. bij de SPO Utrecht. Tijdens de workshop gingen diverse gemeentes, onderwijsinstellingen, schoolbestuurders, beleidsmakers, architecten en docenten in op vraagstukken rondom hoe de kwaliteit van de schoolomgeving een grote invloed kan hebben op de prestaties en het welzijn van zowel leerlingen als docenten. In interactieve workshops onderzochten de deelnemers hoe het ontwerp van de schoolgebouwen, de inrichting van de klaslokalen, de klimaatbeheersing en de technologie kunnen bijdragen aan een optimale leeromgeving. Daarbij stonden de waarde propositie voor studenten/leerlingen, onderwijsinstellingen en leveranciers centraal. Daarnaast werd er ook kennis uitgewisseld over hoe scholen kunnen zorgen voor een duurzame en energiezuinige huisvesting, en hoe zij de veiligheid en gezondheid van leerlingen en docenten kunnen waarborgen. Dit is vooral relevant in het licht van de huidige dynamiek van COVID-19 in combinatie met de klimaatcrisis, waarbij de inrichting van de schoolgebouwen en de luchtkwaliteit van cruciaal belang zijn voor de veiligheid van iedereen in de schoolomgeving.

In deze samenvatting en take-aways least u de belangrijkste inzichten en aanbevelingen uit de workshops over het creëren van een veilige, gezonde en inspirerende leeromgeving.

Casper Meinders (adviseur exploitatie bij Draaijer) ging in op de best practices in de aanpak rondom het realiseren van een data-gedreven organisatie en de waarde dat dit oplevert voor de stakeholders. Deelnemers kregen inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en handvatten voor toekomstige toepassing. Aansluitend leidde Casper samen met collega Erwin Alders de workshop: Slim gebruik van (gebouw)data in de optimalisatie van huisvestingsstrategieën. Deelnemers werden uitgedaagd een voorstel te formulieren als waardecreatie voor gebruikers, financiën, organisatie, derden en milieu. Hierbij werden thema’s als veiligheid, langer levensduur systemen, genereren van additionele inkomsten, kostenbesparingen en verhoging comfort aangeduid.

Vanuit de praktijk ging Jos Boon (Beleidsadviseur huisvesting, SPO Utrecht) aan de hand van de praktijkcasus “De uitrol van data gedreven aanpak bij SPO Utrecht” met de deelnemers in gesprek over de (gebouw)data wat nodig is om visie en strategie te bepalen. Daarbij ging hij ook in op de uitdagingen rond het communiceren met diverse stakeholders, het bevorderen van de samenwerking tussen beleid, onderhoudsmanagement, aannemers en school.

Belangrijkste take-aways:

 • Organisaties zitten veelal op een grotere bron van waarde dan ze werkelijk benutten voor (meer) waarde creatie.
 • Slimme technieken zijn een (hulp)middel naar nieuwe oplossingen maar er is geen ‘one-size fits all’.
 • Technisch is alles mogelijk maar buy-in/draagvlak bij stakeholders mobiliseren is cruciaal voor succes.
 • Begin klein! Definieer eerst de ambities (o.a. comfort, ruimtegebruik, kostenbesparing, etc.) en ga daarna pas kijken naar hoe de reeds beschikbare data hieraan een bijdrage kan leveren.

Presentaties en enquêteresultaten

Deelnemers aan de sessie ontvingen een bundeling van de presentaties, interviewdocumentatie, enquêteresultaten en voorstellen die voortvloeieden uit de workshops.

Meer lezen:

 • Lees hier het interview met Erwin Alders en Casper Meinders (Draaijer)
 • Lees hier het interview met Jos Boon (SPO Utrecht)

Vervolgsessies

PPS Netwerk Nederland organiseert in samenwerking met haar kennispartners periodiek sessies rondom dit thema. Onderwerpen die daarin staat centraal:

 • Vanuit de onderwijsvisie – en strategie passende huisvestingsconcepten ontwikkelen;
 • Asset management: de transitie reguleren om van oud naar nieuw te gaan;
 • Een goede afwegingen kunnen maken van ‘zelf doen’ tot ‘uitbesteden’;
 • Financiële middelen organiseren voor de (ver)bouwplannen;
 • Samenwerking met stakeholders adequaat organiseren;

Wenst u geïnformeerd te worden over vervolginitiatieven en/of daaraan deel te nemen? Stuur uw aanvraag naar secretariaat@ppsnetwerk.nl