Ton Döpp (Lucas Andreas Ziekenhuis): ‘Met een ESCo blijf je je op je kerncompetenties focussen: wel de lusten van verduurzaming, maar niet de lasten’

| |

ESCoNetwerk.nl organiseerde op dinsdag 21 mei i.s.m. Agentschap NL een praktijkseminar voor MJA deelnemers en voor andere geïnteresseerde partijen. Insteek was om te begrijpen waar…

ESCoNetwerk.nl organiseerde op dinsdag 21 mei i.s.m. Agentschap NL een praktijkseminar voor MJA deelnemers en voor andere geïnteresseerde partijen. Insteek was om te begrijpen waar de ‘handles’ zitten om energietransitie via een ESCo in gang te zetten.

Deze ‘handles’ blijken, hoewel dat wel vaak wordt gedacht, niet in de financiën of techniek te zitten. ‘De potentie is groot en de randvoorwaarden zijn aanwezig’ zegt Jos Wetters (Tenman). ‘Technisch is het mogelijk, de markt en opdrachtgevers lijken er klaar voor en er ontstaat een financiële, maatschappelijke en kwalitatieve noodzaak om bestaande bouw te renoveren.’ Dat laatste benadrukt ook Eric Zwaart (ABN AMRO): ‘Laat ik één ding duidelijk stellen’ zegt hij ‘banken willen, kunnen én doen financiering voor ESCo’s’. ‘De focus ligt voor ons als bank steeds meer op duurzaam en verantwoord financieren en beleggingsadvies’. De behoefte aan voorbeelden uit de markt is groot. Toch moet je je niet teveel focussen op puur integrale ESCo’s, vertelt Zwaart. ‘Integrale ESCo’s zijn niet de enige soorten: simpele ESCo’s zoals de product ESCo van GreenFox is ook een goed voorbeeld van een geslaagd project.’ Leiderschap binnen organisaties is echter wel erg belangrijk om energietransities te bewerkstelligen: ‘er is binnen elke organisatie iemand nodig die opstaat en het voortouw neemt’.

Volgens Robin Toorneman (Universiteit Utrecht) zitten de ESCo’s volgens de innovatiemanagementheorie in de zogeheten ‘Early Majority’: er zijn enkele goede ESCo-voorbeelden en pioneers, en langzamerhand nemen de praktijkcases toe. De ESCo’s in Nederland worden langzaam volwassen. Eén van de nieuwe ESCo projecten vindt plaats bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Ton Döpp, Facilitair Manager sector techniek, lichtte tijdens het seminar zijn overwegingen om als ziekenhuis gebruik te maken van een ESCo toe. ‘Aanleiding om te kijken of we gebruik wilden maken van een ESCo was het feit dat we op zoek waren naar structurering in het optimaliseren van ons energieverbuik’ zegt hij. Aandacht besteden aan energieverbruik is een goede manier om kostenreductie na te streven. ‘Het mooie is dat je bij het gebruikmaken van een ESCo focust op samenwerking en niet op uitbesteding. Als je nagaat dat je 24 uur per dag verantwoordelijk bent voor een gebouw waar je als organisatie niet de technische expertise voor hebt – je core business is natuurlijk zorg – dan wil je een hechte relatie met de leverancier of partner van je techniek’. Doordat je met een ESCo een lange termijn samenwerking aangaat, is vertrouwen en transparantie belangrijk. Besteed daarom dan ook meer aandacht aan het voortraject van je ESCo project, zodat alle afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk zijn. ‘Nadat we ons hadden verdiept in een ESCo constructie, zagen wij eigenlijk geen reden om het niet te doen’ zegt Döpp. ‘Het is helemaal niet moeilijk, maar gewoon een kwestie van beslissingen nemen en doen.’