Toolkit PPS Light maakt PPS kansen regionale projecten snel, helder en gratis inzichtelijk – inmiddels 200 keer aangevraagd door publieke partijen

| | |

Om inzichtelijk te maken voor publieke partijen waar al dan niet de PPS kansen liggen voor regionale project en hoe dergelijke projecten worden opgestart, heeft…

Vraag nu de Toolkit PPS Light gratis aan

PPS (Publiek Private samenwerking) is een actueel thema en een logisch gevolg van een duurzamer investeringsbeleid, gedreven door steeds verregaande professionalisering bij publieke partijen. Regionale opdrachtgevers zetten vormen van PPS steeds vaker in om op een efficiënte en effectieve manier (maatschappelijk) vastgoed, lokale infrastructuur maar ook centrumgebiedsopgaven van de grond te krijgen en te realiseren. Om inzichtelijk te krijgen waar al dan niet de PPS kansen liggen voor uw regionale project en hoe dergelijke projecten worden opgestart, heeft PPS Netwerk Nederland Toolkit PPS Light ontwikkeld. Inmiddels is de Toolkit PPS Light al ruim 200 keer aangevraagd door regionale opdrachtgevers (o.a. decentrale overheden, onderwijs -en zorginstellingen).

Toolkit: PPS Light gratis voor regionale opdrachtgevers
Regionale opdrachtgevers kunnen de Toolkit PPS Light gratis aanvragen om in een interactieve besloten sessie in een daggedeelte vast te stellen welke (PPS)contractvorm het beste bij het project past en wat procesmatig, juridisch en financieel de juiste aanvliegroute is. Gemeenten, provincies, schoolbesturen etc. vragen de Toolkit PPS Light doorlopend aan voor het ‘scannen’ van hun projecten zoals de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van stadskantoren, onderwijsinstellingen, cultuurclusters, multifunctionele accommodaties, gebiedsopgaven en regionale wegen. 

Bent u als regionale opdrachtgever benieuwd welke vorm van PPS het beste bij uw project past, vraagt u dan hier kosteloos en vrijblijvend de Toolkit PPS Light aan of neemt u contact op met PPS Netwerk Nederland via 030-6981988. We stemmen daarna met u af hoe we de workshop het beste vorm en inhoud kunnen geven.

Ervaringen van opdrachtgevers met de Toolkit PPS Light zijn o.a.:

De Toolkit PPS Light heeft ons hele projectteam overtuigd van de meerwaarde van PPS voor ons project. Het bijbehorende rapport met aanbevelingen en conclusies heeft er toe geleid dat ons PPS voorstel naar de raad toe is aangenomenProjectleider gemeente Haarlemmermeer

De Toolkit PPS Light heeft ons in één middaggedeelte duidelijk gemaakt waar de (on)mogelijkheden liggen van een geïntegreerde contractvorm voor ons projectProjectmanager gemeente Amsterdam

De kennis en ervaring die PPS Netwerk Nederland meebrengt tijdens de workshop Toolkit PPS Light is van een hoog niveau en heeft ons geholpen bij het kiezen van de juiste aanbestedingsrouteJuridisch adviseur gemeente Leidschendam-Voorburg

De workshop heeft ons doen inzien dat PPS niet alleen maar DBFMO is maar dat er voor elk project, klein of groot, wel een vorm van PPS isProjectdirecteur gemeente Purmerend

De Toolkit PPS Light heeft een belangrijke bijdrage geleverd om onze organisatie op het hetzelfde informatie niveau te krijgen en daarmee een collectief draagvlak te creëren voor het kiezen van de juiste contractvormHuisvestingsadviseur gemeente Zwijndrecht

De Toolkit maakt procesmatig, financieel en juridisch inzichtelijk wat de PPS (on)mogelijkheden zijn van het projectBeleidsmedewerker OBC Bemmel/ gemeente Lingewaard

Het rapport na afloop heeft onze organisatie duidelijk aangegeven wat de vervolgstappen zijnProjectleider huisvesting Aeres Groep