Toolkit PPS Light maakt PPS kansen regionale projecten van te voren inzichtelijk – gratis voor publieke partijen

| | |

PPS (Publiek Private samenwerking) is een actueel thema en een logisch gevolg van een duurzamer investeringsbeleid, gedreven door steeds verregaande professionalisering bij publieke partijen. Regionale…

PPS (Publiek Private samenwerking) is een actueel thema en een logisch gevolg van een duurzamer investeringsbeleid, gedreven door steeds verregaande professionalisering bij publieke partijen. Regionale opdrachtgevers zetten vormen van PPS steeds vaker in om op een efficiënte en effectieve manier (maatschappelijk) vastgoed, lokale infrastructuur maar ook centrumgebiedsopgaven van de grond te krijgen en te realiseren. Om inzichtelijk te krijgen waar al dan niet de PPS kansen liggen voor uw regionale project en hoe dergelijke projecten worden opgestart, heeft PPS Netwerk Nederland Toolkit PPS Light ontwikkeld.

Toolkit PPS Light: gratis voor regionale opdrachtgevers
Regionale opdrachtgevers kunnen de Toolkit PPS Light gratis aanvragen om in een interactieve workshop in een daggedeelte vast te stellen welke (PPS)contractvorm het beste bij het project past en wat procesmatig, juridisch en financieel de juiste aanvliegroute is. Gemeenten, provincies, schoolbesturen etc. vragen de Toolkit PPS Light doorlopend aan voor projecten zoals onderwijsinstellingen, zorginstellingen, cultuurclusters, multifunctionele accommodaties, gebiedsopgaven en lokale infrastructuur.

Bent u als regionale opdrachtgever benieuwd welke vorm van PPS het beste bij uw project past, vraagt u dan hier kosteloos en vrijblijvend de Toolkit PPS Light aan of neemt u contact op met PPS Netwerk Nederland via 030-6981988. We stemmen daarna met u af hoe we de workshop het beste vorm en inhoud kunnen geven.