Twee-Fasen aanbesteding: Mythes & Feiten

Omschrijving

Infrastructuurprojecten hebben een matige reputatie op het gebied van kosten en planning. Ze kosten vaak meer, duren langer en leveren minder op dan gepland. Hoe krijg je meer projectgrip?De grotere projecten vereisen intensieve interactie binnen en tussen teams voor een passende samenwerking en keuze van aanbesteden. Hoe sluiten samenstelling van teams en aansturing/mandaat vanuit besturen en de procesinrichting daarop aan? Zijn ambities realistisch, heeft men de noodzakelijke informatie en kennis om juiste afwegingen/beslissingen te maken, zijn dialogen goed georganiseerd en in welke vorm/stadium met welke verbintenissen? Worden doelen en resultaten niet gemixt, gaan we voor laagste kosten of laagste prijs? Goede vraagformulering is geen sinecure! Twee-Fasen aanbestedingen in deze context.

U bent als inkoper of projectleider geïnteresseerd om als opdrachtgever een project in twee (of meerdere) fasen aan te besteden. Houden alleen de aanbestedingsaspecten u nog tegen om deze aanpak in de praktijk te brengen? In deze opleiding/intervisie geven de direct betrokken van o.a. het project ‘Stadsdijken’ in Zwolle u een unieke inkijk en delen zij hun ervaringen. Wat moet u zéker doen en wat kunt u beter laten? In deze opleiding/intervisie leert u:

  • Hoe een opgave te vertalen naar een realistische opdracht
  • Hoe rekening te houden met (en inspelen op) dynamiek
  • Hoe ga je elkaar echt goed verkennen en verleiden?

In het programma wordt vanuit juridisch en organisatorisch perspectief gekeken naar het ontwikkelen van Twee-fasen aanbestedingen. U leert als opdrachtgever waar u bij moet stilstaan om tot de beste opdrachtverstrekking te komen. U krijgt praktische handvatten voor dit proces.

Programma

U leert als opdrachtgever waar u bij moet stilstaan om tot de beste opdrachtverstrekking te komen. U krijgt praktische handvatten voor dit proces. Gebaseerd op ervaringen met projectbeheersing 4 jaar na gunning.

13:00 – 13:30 uur
Inloop met sandwich-lunch

De lunch is de perfecte gelegenheid om in contact te komen met andere deelnemers en om 1 op 1 vragen te stellen aan de docenten.

13:30 – 14:00 uur
Welkom en introductie

Harry Sterk belicht de do’s en don’ts van effectief projectmanagement, met speciale aandacht voor goed opdrachtgeverschap. Harry deelt inzichten over hoe samen te werken zoals het bedoeld is. Toegepast in onze dagelijkse routines en praktijken inclusief aanbestedingen/selecties

14:00 – 15:15 uur
De echte vraag helder krijgen: Vanuit bestuur naar interne organisatie: De essentie van de uitvraag

Door Peter Staats, Waterschap Drents Overijsselse Delta

  • Bouwen is iets bijzonders: Je koopt iets dat er nog niet is. (De betekenis van het proces rondom een aanbesteding.)
  • Een complex project is gebaat bij een eenvoudige aanpak. (Helder krijgen waar het écht om gaat.)
  • De behoefte van de opdrachtgever als startpunt: (Situaties als ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden‘ voorkomen.)
15:15 – 16:15 uur
Pauze en lunch

Het koffiemomentje is de perfecte gelegenheid om in contact te komen met andere deelnemers en om 1 op 1 vragen te stellen aan de docenten.

16:30 – 17:30 uur
Praktijkcasussen: Project Stadsdijken en (eventueel) uw eigen casus

We gaan in dit gedeelte met de groep in gesprek op basis van praktijkvoorbeelden. Hoe pakt de praktijk uit? Waar loop je tegenaan?
Door Petra Heemskerk & Peter Staats

  • Overzicht ingebrachte praktijkcasussen
  • Project Stadsdijken Zwolle, ervaringen 4 jaar na gunning
  • Rode draad in de dilemma’s
17:30 – 17:45 uur
Samenvatting en afsluiting

O.l.v. Harry Sterk – Samenvatting van de leerpunten door de dagvoorzitter

18:00 – 19:30 uur
Diner

Bij het naderen van het einde van de sessie nodigen we u uit om deel te nemen aan het diner (optioneel). Dit is dé gelegenheid om verder verbinding te zoeken met docenten en mededeelnemers.

Sprekers

Harry Sterk

Harry Sterk directeur van het Instituut voor Samenwerking en Voorzitter van het Nyenrode Executive MBA P+P. Harry, is een visionair leider met een indrukwekkende staat van dienst. Zijn toewijding aan samenwerking als motor voor groei en innovatie is ongeëvenaard. Met zijn expertise in het leiden van organisaties in dynamische omgevingen inspireert Harry organisaties en individuen om te gedijen in een veranderende wereld.

Petra Heemskerk

Petra Heemskerk is Partner advocaat bij CMS in de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij heeft brede ervaring in Europees recht en aanbestedingsrecht.
Petra adviseert organisaties o.a. omtrent aanbestedingsrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking.

Peter Staats

Peter Staats is Manager Realisatie HWBP en Ruimte voor de Rivier bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Peter is o.a. intensief betrokken bij de realisatie van  Project Stadsdijken in Zwolle. Een vooraanstaand twee-fasen project die mede de basis vormt van deze sessie.

Praktische informatie

Datum: 21 mei 2024
Tijd: 10:30 – 16:00 uur (incl. diner)
Locatie: De Baak, Driebergen
Doelgroep: Het programma richt zich op de infrasector en is bedoeld voor contractmanagers, projectmanagers, projectdirecteuren, professionals uit de (semi-)publieke sector betrokken bij opgave/opdracht formulering en aanbestedingen, professionals uit de private sector (opdrachtnemers) betrokken bij tendering  
Kosten: € 495,- (excl. 21% btw). Leden ontvangen 30% korting op hun deelname. 

Schrijf je in voor [eventnaam]

Gerelateerde artikelen

Use this space to provide your website visitors with a brief description on what to expect before clicking on a section title.