Uitdagingen in DBFM(O) projecten – succesfactoren en dilemma’s bij contractmanagement: Dienen we de spelregels aan te passen of het spel anders te spelen? 3 juni 2015

| | |

PPS Netwerk Nederland onderzoekt op dit moment wat de ervaringen zijn met PPS contracten en het effect daarvan op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.…

Een groot verschil tussen een traditioneel bouwcontract en een geïntegreerd PPS contract zoals een DBFM(O) is dat een geïntegreerd contract na de realisatiefase van een project nog een exploitatiefase van 10 tot 30 jaar kent. Bij deze geïntegreerde PPS contracten draagt de opdrachtgever niet alleen het ontwerp en de bouw, maar ook onderhoud, exploitatie en zelfs financiering van een bouwproject over aan de markt. De opdrachtgever betaalt na ingebruikname van het project aan de marktpartij een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding om ervoor te zorgen dat de prestaties conform functionele eisen tijdens de gehele exploitatieperiode ook worden geleverd zoals afgesproken.

In alle fases van het project (aanbestedingsfase, realisatiefase, exploitatiefase en de handback fase) hebben opdrachtgever en opdrachtnemer doelen en belangen om uiteindelijk het project succesvol te realiseren. Maar deze doelen en belangen kunnen in de opeenvolgende fases een tegengesteld effect op het project(doel) hebben. Verwachtingen gewekt en ontstaan in de aanbestedingsfase kunnen in de exploitatiefase negatief uitvallen. Is de dialoogfase wel lang genoeg voor partijen om alle risico’s inzichtelijk te krijgen en beheersbaar te maken? Kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer de lange termijn van DBFM(O) overeenkomsten wel in de volle breedte overzien?

Goed georganiseerd contractmanagement is dus essentieel. Dit moet vanzelfsprekend op hoog kwaliteitsniveau liggen in de drie fases van DBFM(O)-projecten. Zoals hierboven al is aangekaart, moet in de fase na ondertekening van het contract geborgd zijn dat de afgesproken prestaties, op basis van de gevraagde output, gedurende de gehele looptijd kunnen worden geleverd. Dit vraagt om een heldere strategie aan de voorkant, een gedegen voorbereiding en een continue proactieve instelling van de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens het gehele PPS proces, juist om die gezamenlijke meerwaarde te realiseren.

PPS Netwerk Nederland organiseert op 3 juni van 14.00-17.00 i.s.m. RoyalHaskoningDHV, Ballast Nedam en Dienst Justitiële Inrichting in Utrecht een interactieve praktijksessie voor publieke en private contractmanagers om met elkaar in te gaan op de dilemma’s en succesfactoren bij geïntegreerde contracten in de praktijk. Tijdens de sessie worden ook de resultaten geprestenteerd van de online enquête over DBFM(O)-contractmanagement. Klik hier om de enquête in te vullen.

De bijeenkomst gaat o.a. in op vragen zoals:

Waar liggen de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer in de verschillende fases?
Wat zijn positieve ervaringen en waar liggen de uitdagingen?
Wat maakt het werken met een DBFM(O) contract zo ingewikkeld?
Waar ligt het belangrijkste aandachtspunt om het contract in de toekomst beter te laten functioneren?

De leerervaringen die hieruit voorkomen worden gebruikt voor verdere verbetering van de samenwerking. Ligt de sleutel in het contract of in de wijze van samenwerking? In deze workshop krijg je de kans een bijdrage te leveren aan hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren!

Aanmelden
Publieke en private contractdirecteuren -en managers die betrokken zijn bij geïntegreerde PPS contracten kunnen zich gratis aanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl. Omdat we de bijeenkomst klein en interactief willen houden, is er slechts plaats voor 20 personen.