Unica Groep sluit zich aan bij snel groeiend ESCoNetwerk

| |

De technisch dienstverlener ziet duurzame, technologische oplossingen op het gebied van comfort, veiligheid en communicatie als een antwoord op maatschappelijke vraagstukken.

Unica Groep heeft zich als nieuwe deelnemer aangesloten bij het ESCoNetwerk. Unica is technisch dienstverlener en levert duurzame warmte, koude en elektriciteit door duurzame installaties te bouwen met innovatieve energiebesparende technieken.

Schaarste aan natuurlijke bronnen zoals energie, de groeiende behoefte aan kwaliteit van de werk- en leefomgeving en de vergrijzing zijn volgens Unica grote maatschappelijke vraagstukken. Unica gelooft dat duurzame, technologische oplossingen op het gebied van comfort, veiligheid en communicatie hierop veel antwoorden kan geven. Duurzame maatregelen zijn bovendien vrijwel onontkoombaar om aan de strengere eisen van de gebruiker te kunnen blijven voldoen.

Unica Groep is onder andere actief in opslag van warmte en koude in de bodem en het adviseren van bedrijven via de energiescan. Zo is Unica bijvoorbeeld betrokken bij de ESCo bij de oude tramremise ‘De Hallen’ in Amsterdam, waar de komende 30 jaar een WKO-systeem wordt geëxploiteerd.

ESCoNetwerk.nl, 27 februari 2014