Uw facilitaire organisatie na Covid-19: uit de nood een deugd maken via een socialer, gezonder en slimmer gebouw

| | |

Wat kunnen we doen om onze facilitaire organisatie nu en in de toekomst zodanig inrichten dat onze mensen niet alleen snel en veilig maar in…

Onze publicatie met 5 essentiële tips over hoe we in ‘coronatijden’ de bouw aan de praat houden, levert veel reacties op.  Eén daarvan delen we hier. Deze tip is van Marieke Winter, manager exploitatie bij draaijer+partners

Foto Marieke Winter Draaijer+partner
Marieke Winter

Organisaties zoeken naar het nieuwe evenwicht in de 1,5 meter maatschappij. Covid-19 maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar en afhankelijk wij (van elkaar) zijn. Niet alleen bedrijven onderling maar ook medewerkers binnen een bedrijf. Hoe gaan we met elkaar samenwerken in deze nieuwe realiteit? Veel van de ontwikkelingen die wij zien zijn gericht op ‘het hier en nu’: Wat kunnen we doen om onze bedrijfsvoering zodanig in te richten dat onze mensen snel en veilig aan het werk kunnen? Wat daarbij vaak niet of onvoldoende in overweging wordt genomen, is wat corona gaat betekenen indien dit een langjarige impact op onze maatschappij gaat hebben. We vroegen aan Marieke hoe zij dit ziet:

“Een toekomstvisie op de 1,5-meter werkomgeving is onontbeerlijk. Maak daarvoor goed doordachte plannen om als organisatie te kunnen functioneren met de risico’s van een pandemie zoals Covid-19. Niemand weet exact wat de toekomst ons brengt. We weten wel dat dit voor lange tijd impact heeft op onze leef- en werkomgeving.

“Binnen deze werkelijkheid moeten we samen zorgen voor een veilige werkomgeving. Het is een collectieve uitdaging om tools te ontwikkelen die de gewenste werkwijze en het beoogde gedrag ondersteunen.”

Een corona-proof werkplek gaat wat mij betreft over het vaststellen van het nieuwe evenwicht tussen mensen, middelen en processen. HRM, Communicatie, Vastgoed- en Facility management moeten nadrukkelijk samenwerken om die werkomgeving te realiseren. Zo kunnen zij er voor zorgen dat de nodige, bij de bedrijfscultuur passende, functionele en organisatorische maatregelen worden ingevoerd.

Als er dan tóch naar dat nieuwe evenwicht wordt gekeken, kijk dan ook direct verder naar de maatschappelijke uitdagingen die binnen je eigen organisatie spelen, zoals het realiseren van een duurzame energieneutrale werkomgeving of een aantrekkelijke organisatie voor jong en nieuw talent.

Je zou eigenlijk het ‘Apple-effect’ voor je eigen gebouw moeten creëren (perfecte gebruikerservaring, apparatuur werkt altijd, service is fantastisch). Zorg voor een werkomgeving met hoogwaardige dienstverlening en een aanbod van services die tot in de kleinste details doordacht zijn.

“Dit levert ook nog eens toegevoegde waarde, want het verhoogt de arbeidsproductiviteit aantoonbaar.”

Minder ziekteverzuim door goed klimaat en licht, betere benutting van ruimte, gezonde medewerkers omdat ze goed kunnen eten in het bedrijfsrestaurant en lekker kunnen werken zonder afleiding in massale kantoortuinen en bijvoorbeeld bedrijfsfitness of een stoel-massage van de zaak, het gaat allemaal over het verhogen van waarde.

Wat is daar dan voor nodig? Als gezegd, beperk je niet tot de voor de hand liggende corona maatregelen (zoals 1,5 meter cirkels, looproutes en ‘coronaschermen’). Zorg in je bestuurskamers ervoor dat ook met andere disciplines dat waarde-effect goed inzichtelijk wordt gemaakt. Die som valt meestal verrassend positief uit. Daar hebben we ondertussen best veel onderzoek naar gedaan die overtuigende inzichten opleveren. Neem bijvoorbeeld het feit dat een goede werkplek ca. 10% meer arbeidsproductiviteit oplevert; zet dat eens af tegen je totale loonsom en je hebt snel een prima businesscase [zie de kaders hieronder voor enkele van deze onderzoeksresultaten, red.].

Meer informatie 

  • Inhoudelijke vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u direct richten aan Marieke Winter: m.winter@draaijerpartners.nl/ (06) 29 60 88 82
  • Uw overige vragen kunt u sturen naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl
Kader 1:

Lees draaijer+partners’ trendrapport over de werkomgeving van de toekomst.

——————————————————————————————————-

Kader 2:

 

Maatregel                                                                                 Effect                      

Gezonde en inspirerende werkomgeving         10% productiviteitsstijging

Voldoende daglicht op werkplek                         46 minuten meer nachtrust

Combinatie yoga/powernaps/massages           30% toename prestaties

Gezonde voeding op werkplek                            63% medewerkers gelukkiger

Gezonde en gelukkige medewerker                  20% productiviteitsstijging

Klimaatinstallaties met lucht van buiten         35% minder ziekte op korte termijn

Bezettingssensoren gebruiken                           25% meer tevreden medewerkers/minder kosten

Waarom zou u het doen?

·      Gemiddeld zitten Nederlanders 9,4 uur per dag

·      Werk gerelateerd verzuim: 9 miljard euro schade

·      In 13 jaar tijd burn-out klachten van 11 naar 16% gestegen

——————————————————————————————————-

Kader 3:

Bezoek draaijer+partners’ 1,5-meter kantoorwerkplek website, die helpt bouwen aan een toekomst-bestendige werkomgeving.

——————————————————————————————————-