Van silo’s naar integraal samenwerken

Omschrijving

Programma

Aan de hand van een praktisch kader en voorbeeldcasussen verkennen we in deze interactieve workshop hoe adaptief projectmanagement in uw project(organisatie) ingezet kan worden.

16:30 – 17:00 uur
Kick-off sessie

Om de sessie op locatie optimaal te benutten wordt vooraf een kick-off sessie georganiseerd waarin we kennis maken met de beginselen van integraal samenwerken. Leer waarom integralietiet en flexibiliteit binnen uw project(organisatie) cruciaal is voor succesvolle samenwerking in complexe vraagstukken. U krijgt opdrachten om goed voorbereid de sessie op locatie bij te wonen.

10:30 – 11:15 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Welkom en introductie

Mami Veza belicht de do’s en don’ts van effectief projectmanagement, met speciale aandacht voor goed opdrachtgeverschap.

11:00 – 12:00 uur
De principes van organisatieontwerp in de praktijk

Door Anissa Oukhiar (Voorzitter European Organisation Design Forum)

  • Wat zijn de principes om werk wat samenkomt effectief te integreren?
  • Hoe vorm je een gedeeld beeld en beïnvloed je gewenst gedrag?
  • Hoe betrek je stakeholders om tijdig adaptief te kunnen acteren?
12:15 – 13:30 uur
Pauze en lunch

De lunch is de perfecte gelegenheid om in contact te komen met andere deelnemers en om 1 op 1 vragen te stellen aan de docenten.

13:30 – 14:15 uur
Een inkijk in een promotieonderzoek ‘Designing for adaptability’

Door Mami Veza

Het onderzoek streeft ernaar de comtoutouren van best practices te scheppen met betrekking tot hoe de coördinatie van samenwerkingen met meerdere stakeholders in de praktijk gestructureerd, beheerd en geoptimaliseerd kunnen worden om een cultuur van continu leren, evolutie en adaptiviteit te bevorderen.

14:30 – 15:30 uur
Van verschillende projecten naar één projectorganisatie: hoe?

Door Anissa Oukhiar

  • Schaalvoordelen en samenwerkingsmogelijkheden
  • Uitdagingen om hetzelfde te opereren
  • Organisatie-ontwerptheorieën en best-practicus
14:30 – 15:30 uur
Aan de slag

Door Anissa Oukhiar en Mami Veza

Leer over de do’s en don’ts van adaptief projectmanagement in de praktijk. Wat gaan we vanaf morgen anders c.q. beter doen? Wat is laaghangend fruit?

16:30 – 17:30 uur
Afsluiting en borrel

Bij het naderen van het einde van de sessie nodigen we u uit om deel te nemen aan de borrel. Dit is dé gelegenheid om verder verbinding te zoeken docenten en mededeelnemers.

Sprekers

Mami Veza

Mami Veza is directeur van het Instituut voor Samenwerking en Promovendus aan de Universiteit van Tilburg waar ze onderzoek doet naar multitstakeholder samenwerkingen. Als organisatiewetenschapper en adviseur ontwikkelt ze coordinatie mechanismes die het adaptieve vermogen van organisaties verhoogt en waarborgt. Met haar expertise in het leiden van organisaties in dynamische omgevingen inspireert Mami organisaties en individuen om te gedijen in een veranderende wereld.

Anissa Oukhiar

Anissa Oukhiar is een voorloper op het gebied van organisatieontwerp en -ontwikkeling. Naast rol als organisatieontwerpadviseur vervult ze de rol van Voorzitter bij het EODF (European Organization Design Forum). Met een schat aan expertise als gecertificeerd Operating Model Consultant (CODP) brengt zij een strategische en holistische benadering in het vormgeven van structuren en processen binnen organisaties.

Praktische informatie

Schrijf je in voor [eventnaam]

Gerelateerde artikelen

Use this space to provide your website visitors with a brief description on what to expect before clicking on a section title.