Veel belangstelling voor duurzame renovatie Kunsthal Rotterdam

| |

Verduurzamen als motor voor kostenbesparingen en kwaliteitsimpulsen.

ESCoNetwerk Nederland organiseerde op maandag 16 juni het seminar ‘Duurzame huisvesting in de cultureel-maatschappelijke sector‘ met sprekers Marie Christine van der Sman (Directeur Museon Den Haag), Petra Verspui (Directeur Vastgoed Gemeente Rotterdam), Dick van Veen (Director Building Solutions Eneco) en Bas den Hollander (Zakelijk Directeur Kunsthal). Tientallen directies van theaters, musea, bibliotheken, podia en erfgoed bezochten het seminar en volgden de duurzame rondleiding door de Kunsthal.

Culturele instellingen zien zich gesteld voor nieuwe uitdagingen: het wegvallen van subsidiegelden zet de toekomst van veel culturele en maatschappelijke instellingen op scherp. Het besef dat een duurzame huisvesting naast maatschappelijke doelen ook kan bijdragen aan kostenverlaging (en dus het eigen voortbestaan) groeit binnen deze sector.

Naast maatschappelijke rol ook een educatieve rol

Voor Marie Christine van der Sman (Museon) reden genoeg om ‘duurzaamheid’ ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. “Think global, act local” is de directrice van het museum voor cultuur en wetenschap van mening. Zo heeft het Museon sinds 2012 tweehonderd zonnepanelen op het dak. De zonnepanelen op het Museon wekken op jaarbasis 38.000 kWh op. De stroom uit de zonnepanelen, die 700 m2 dakoppervlak vullen, wordt geheel in het museum zelf gebruikt. “Als museum hebben we naast een maatschappelijke rol ook een educatieve rol” vertelt van der Sman. “Daarom leggen we de link tussen educatie en duurzaamheid in een permanente tentoonstelling. Het zit verweven in de tentoonstellingen, lesprogramma’s en bedrijfsvoering.”

Duurzame renovatie Kunsthal

Het pand waarin de bezoekers deze middag te gast zijn, de Kunsthal, is 20 jaar geleden ontworpen door architect Rem Koolhaas, oprichter van OMA. Het gebouw is toen ontworpen op mooiheid en niet op zuinigheid. De problemen op het gebied van energiebeheersing en exploitatie waarmee de Kunsthal al geruime tijd te kampen had, zijn het afgelopen jaar met een ESCo-constructie aangepakt. Bas den Hollander (Kunsthal) vertelt: “De Kunsthal was 20 jaar lang een gebouw met veel gebouwtechnische zorgen. De stijgende energielasten en de noodzaak om de klimaattechnische installaties aan te pakken waren de belangrijkste motieven om het gebouw te verduurzamen.”

Een nieuw soort samenwerking

De Kunsthal is hierop een nieuw soort samenwerking (ESCo) aangegaan waarin marktpartijen investeren in cultuur door de energiehuishouding van het pand aan te pakken. Deze partijen – in dit geval Eneco, Dura Vermeer en Roodenburg – combineren voor een periode van 15 jaar de exploitatie van verduurzamende maatregelen met meerjarig onderhoud, beheer en verbetering van de energieprestatie. “Deze partijen zitten er risicodragend in en investeren 1,5 miljoen euro in maatregelen die moeten leiden tot 30% energiebesparing” vertelt Den Hollander. “Het is in deze nieuwe samenwerking natuurlijk geven en nemen, maar tot nu toe bevalt het erg goed: het zorgt ervoor dat wij ons als Kunsthal ontzorgd worden en ons kunnen focussen op onze kerncompetenties. Namelijk een mooie programmering neerzetten.”

Lange termijn, korte lijntjes en onderling vertrouwen

Dick van Veen (Eneco) vertelt: “Onze investering betaalt zich terug door de besparingen op energie en onderhoud. Maatregelen die onder andere zijn genomen is het vervangen van de glazen gevel door glas met betere isolatiewaarden en het gebouw opdelen in verschillende compartimenten zodat beter gestuurd kan worden op energie, binnenklimaat en comfort.” De komende 15 jaar werkt het consortium nauw samen met de Kunsthal. “Wij kijken gezamenlijk naar innovaties en beoordelen continue hoe het gebouw nog beter of slimmer kan worden ingericht.”

“We zien een ESCo als kans om exploitaties rond te krijgen, dus als onderdeel van cultureel ondernemerschap” vertelt Petra Verspui, directeur Vastgoed van de gemeente Rotterdam. “Wel is het belangrijk om als gemeente en culturele instelling de lange termijn voor ogen te houden. De beste situatie ontstaat als de desbetreffende instelling een goed plan heeft om te verbeteren, de gemeente kan en wil investeren en de markt kansen ziet om mee te doen. Een ESCo vraagt dus niet alleen samenwerking en onderling vertrouwen binnen het consortium, maar ook tussen de andere betrokken stakeholders.”

Bovenstaande is een impressie van het ESCoNetwerk seminar op 16 juni 2014 in de Kunsthal Rotterdam. Meer weten over de ESCo bij de Kunsthal Rotterdam? Bekijk dan de digitale folder.

ESCoNetwerk, 17 juni 2014