Projectomschrijving

De gemeenteraad van De Ronde Venen had besloten dat er binnen de gemeente een nieuw 3-badenzwembad gerealiseerd moest worden. Het uitgangspunt daarbij was dat het zwembad moest worden gerealiseerd op een centrale plek in de gemeente en primair bedoeld moest zijn voor de inwoners van De Ronde Venen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat het zwembadcomplex werd gerealiseerd bij het nog te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied Marickenland te Mijdrecht.

De hoofdfuncties van het zwembad zijn een wedstrijdbassin, een instructie-/doelgroepenbassin en een recreatie- en peuterbassin met diverse speelelementen. Daarbij had de gemeenteraad aangegeven dat onderzocht moest worden of er andersoortige voorzieningen, aanvullend aan het zwembad, mogelijk waren. Deze aanvullende voorzieningen moesten mogelijke kostendragers zijn voor het zwembad. Er is onderzoek verricht naar de ontwikkelingen en trends (marktkansen), concurrentiepositie, consultatie (boven) lokale marktpartijen en ontwikkelingskansen van aanvullende voorzieningen aan of bij het nieuwe zwembad.

Uiteindelijk is er gekozen om als aanvullende voorziening te kiezen voor een health & leisure-functie samen met een horecafunctie. De aanvullende commerciële voorzieningen mogen een regionale aantrekkingskracht hebben. De horecavoorziening wordt zowel toegankelijk voor de bezoekers van het zwembad en de aanvullende voorzieningen als de bedrijven die gesitueerd zijn op het bedrijventerrein en de toekomstige bezoekers van het Marickenland.

Het project omvat kort samengevat een 25-meter wedstrijdbad, een
doelgroepenbad, een recreatiebad, horeca, fitness en een bowlingbaan.

Voor de realisatie van het zwembad en de aanvullende voorzieningen werd door de gemeente gekozen voor een innovatieve aanbestedingsmethodiek genaamd DBMO (Design, Build, Maintenance en Operate).

In juni 2010 is het Veenweidebad geopend.

Soort

regional

Categorie

DBMO

Sector

Sporthuisvesting

Regio

Mijdrecht

Contractwaarde

13 miljoen euro

Opdrachtgever

Gemeente de Ronde Venen

Opdrachtnemer

De aanbesteding is gewonnen door het consortium Vaessen/ Optisport, waarbij Vaessen de bouw heeft gerealiseerd en Optisport verantwoordelijk is voor de exploitatie van het zwembad en horeca, en via Optisport Health Club ook voor de exploitatie van het fitnessgedeelte.

Opmerkingen

Gemeente De Ronde Venen en Optsiport zijn overeengekomen dat Veenweidebad risicodragend wordt geëxploiteerd. De gemeente betaalt een vaste exploitatiesubsidie aan Optisport en de risico’s liggen bij de exploitant. In principe loopt de gemeente op dit gebied dus geen risico.