Veiligheid organiseren via Publiek Private Samenwerking: nu of nooit! – seminar met casus Schiphol – 22 november 2017 Nyenrode, Breukelen

| | |

“Veiligheid is hét thema van de komende tien jaar” aldus Ruud Kok, programma directeur New Board Program van Nyenrode Business Universiteit. Toch is het nog…

“Veiligheid is hét thema van de komende tien jaar” aldus Ruud Kok, programma directeur New Board Program van Nyenrode Business Universiteit en voormalig managing partner bij PWC. Toch is het nog steeds een uitdaging om tussen publieke en private organisaties op strategisch niveau goed met elkaar samen te werken aan veiligheid. Een sprekend voorbeeld is een groot internationaal beveiligingsbedrijf, dat 24/7 acht duizend medewerkers op straat heeft lopen. Dit zijn acht duizend informatiesensoren, die van onschatbare waarde kunnen zijn voor bijvoorbeeld politie, defensie en inlichtingendiensten. Er is echter geen samenwerking tussen deze partijen. Maar waarom eigenlijk niet? Het antwoord op deze vraag zit een laag dieper: Welk belang wordt er eigenlijk gediend als deze informatie gedeeld wordt? Dit vraagstuk raakt de essentie van Publiek Private samenwerking op het gebied van veiligheid.

In een eenvoudige benadering van de wereld dient een bedrijf het belang van de aandeelhouder en dient de overheid het maatschappelijk belang. Daarbij komt dat bedrijven voortdurend kampen met snelle concurrentie, waardoor er op het scherpst van de snede geïnnoveerd moet worden. Daartegenover heeft de overheid (nog) geen concurrentie op het gebied van bestaansrecht, maar vervult ze een regulerende rol waarmee de rust en inclusiviteit in de samenleving wordt gewaarborgd.

In deze waterscheiding is geen goed of fout. Het bedrijfsleven en de overheid zijn samen een symbiotisch ecosysteem van verschillen. Er is echter één fundamentele overeenkomst: het maakt niet uit of je nou ambtenaar bent of consultant, allemaal willen we dat onze naasten veilig naar school, werk of een festival kunnen gaan, zonder dat we ons zorgen moeten maken of ze ’s avonds wel veilig thuiskomen.

Deze staat van veiligheid is het hoogst haalbare in een samenleving. Sommige denkers beschouwen de perceptie van veiligheid ook wel als equivalent van de mate van beschaving in een samenleving. Het is ook precies deze waarde waar momenteel stevig aan getornd wordt.

Seminar Veiligheid en Publiek Private Samenwerking – 22 november 2017
Samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van veiligheid op strategisch niveau kan en moet beter worden georganiseerd. Ben u benieuwd hoe?

Op 22 november 2017 as. organiseert Nyenrode Business Universiteit het seminar Pubiek-Private Veiligheid: case Schiphol. Tijdens dit seminar wordt door Wilma van Dijk (Schiphol Group), Leen van Duijn (KLM Security Services) en luitenant-generaal Harry van den Brink (Koninklijke Marechaussee) een beeld geschetst van de innovatieve samenwerking in de praktijk, tussen publieke en private partijen op en rondom Schiphol, wat de ervaringen tot nu toe zijn en wat de leerpunten zijn.

De case Schiphol is bijzonder, omdat de praktijk 24/7 noodzaakt tot samenwerking in het kader van veiligheidsvraagstukken. Dit is een contrast met de meeste samenwerkingsinitiatieven, waarbij het vaak niet komt tot actie, maar waarbij men meestal blijft hangen in de fase van ‘beeldvorming, belangenverstrengelingen en beleidsvisie’.

Klik hier om u aan te melden

Nyenrode Safety & Security van Nyenrode Business Universiteit
Van mei tot oktober 2018 vindt de eerste publiek-private leergang Safety & Security voor top-executives uit het veiligheidsdomein op Nyenrode Business Universiteit o.l.v. Academic Director prof. dr Bob Hoogenboom. De leergang is sterk ‘prac-ademic’: academische inzichten met de praktijk staan hierin centraal. Met deze leergang levert Nyenrode een bijdrage aan optimale strategische samenwerking op het gebied van veiligheid in onze samenleving. Bent u geïnteresseerd om als partnerorganisatie aan te sluiten bij dit initiatief? Of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Eric Pasman via e.pasman@nyenrode.nl of bel 06 83 67 70 42.

Modulaire MBA in Public & Private
Binnen Nyenrode Business Universiteit komen deze vraagstukken aan de orde in Modulair MBA Public Private . Klik hier voor meer informatie.

In de Programmaraad van Modulair MBA Publiek en Privaat zitten o.a. Jose Lazeroms (lid RvB UWV), Ronald Paul (Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken, Havenbedrijf Rotterdam) en Harry Sterk (Directeur PPS Netwerk Nederland) die tevens voorzitter is van de Programmaraad.

PPS Netwerk Nederland en Nyenrode Business Universiteit, 11 oktober 2017