“Verbind aan de voorkant de organisatorische, technische, juridische en fiscale aspecten”

| |

Alexandra Boot (Boot Advocaten) sprak tijdens het ESCoNetwerk seminar over energieprestatiecontracten

Alexandra Boot (Boot Advocaten) sprak tijdens het ESCoNetwerk seminar van 24 september over de nieuwste trends en ontwikkelingen inzake energierecht en maakte daarbij de vertaalslag naar de contractvorming bij Energy Service Companies.

“Vaak is het bouwen en installeren van een ESCo niet het probleem” stelt Boot “maar wél de onderhoudsfase tijdens de 5, 10 of 20 jaar die daarop volgen.” Wanneer de energiebesparende maatregelen zijn toegepast en het prestatiecontract in werking treedt, is het zaak om binnen de vooraf gestelde kaders samen te werken en een evenwichtige invulling te geven aan het partnership.

Vanwege de langdurige relatie die opdrachtgever en opdrachtnemer bij Energy Service Companies met elkaar aangaan, is het wat betreft de contractvorming van groot belang om al aan de voorkant na te denken over het verbinden van de organisatorische, technische, juridische en fiscale aspecten. Wat ga ik zelf doen en wat ga ik uitbesteden? Wat neem je mee in het contract en wat niet? Wie kan (en wil) welke risico’s op zich nemen? “Juridisch kan alles voorzien worden” stelt Boot “maar neem wel de tijd om hier vooraf over na te denken”.

Bij de contractvorming zijn o.a. de volgende onderhandelingspunten volgens Boot Advocaten van belang:

  • De besparingsgarantie
  • Contractduur
  • Financiële aspecten: basisvergoeding, bonus/malus, indexering, lumpsumvergoeding voor aanvullende diensten
  • Eigendom: (juridisch en economisch), opstalvoorwaarden, zekerheden
  • Garanties
  • Ontbinding en opzegging
  • Regeling mbt (on)voorziene wijzigingen, flexibiliteitsbepalingen

Op dit moment zijn er nog geen gestandaardiseerde overeenkomsten, vertelt Alexandra Boot. “Het wiel wordt helaas te vaak opnieuw uitgevonden omdat er nog te weinig best practices (bekend) zijn”. Ze pleit daarom ook sterk voor het delen van kennis en openheid van cases. “We moeten leren uit het verleden. Laten we de stukken die we hebben beschikbaar stelllen om leereffecten in te bouwen.”