Verbouwing ‘flexibel’ Rijkskantoor Rijnstraat 8 afgerond

| | |

De verbouwing van het DBFMO gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag tot flexibel Rijkskantoor is afgerond. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het zogenaamde beschikbaarheidscertificaat afgegeven…

De verbouwing van het DBFMO gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag tot flexibel rijkskantoor is afgerond. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het zogenaamde beschikbaarheidscertificaat afgegeven aan bouwconsortium Poort Centraal (met o.a. BAM en ISS).

Nu is het tijd om het gebouw verder in te richten en bijvoorbeeld de ICT-voorzieningen te installeren. De nieuwe gebruikers kunnen het gebouw in de zomer van 2017 betrekken.
Rijnstraat 8, dat naast Station Den Haag Centraal ligt, biedt straks plaats aan meer dan 6000 (grotendeels) rijksambtenaren van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Flexibel gebouw
Het voormalig ministeriegebouw wordt omgevormd tot een flexibel en duurzaam verzamelkantoor voor de rijksoverheid. Volgens het motto ‘efficiënt en aantrekkelijk’ zijn rijkskantoren nu flexibele werkomgevingen waar onafhankelijk van tijd en plaats gewerkt wordt. De vernieuwing van het pand aan de Rijnstraat is het meest recente en meest vergaande voorbeeld van deze ontwikkeling. Opdrachtgever Rijkvastgoedbedrijf heeft een zogenoemd DBFMO-contract toegepast waarbij ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie gedurende vijfentwintig jaar aan het consortium Poort Centraal is gegund. Het consortium is hierbij maximaal uitgedaagd om een een zo duurzaam en flexibel gebouw te realiseren.

Duurzaam
In 1992 werd het gebouw opgeleverd als – toen – innovatief duurzaam gebouw voor het ministerie van VROM. Ook nu staat duurzaamheid weer centraal. Dat begon al bij de sloop: 20 procent van het gebouw werd afgebroken, hiervan is 99,7 procent hergebruikt. Een deel van de atriums wordt geïsoleerd met triple glas. Met maatregelen als zonnepanelen, ledverlichting en warmte/koude opslag is het energieverbruik van het gebouw straks veel lager dan wettelijk vereist. Het pand heeft energielabel A+++, ongekend laag bij een renovatie van zo’n enorm pand.

PPS Netwerk Nederland, 9 januari 2017