Verduurzamingspotentieel kantoren vertalen in besparings-successen. Hoe doe ik dat en waar begin ik als kantoorgebruiker/eigenaar?

| |

Uit onderzoek van ECN blijkt dat in Nederland de grootste potentie voor energiebesparing in kantoorgebouwen ligt. De mogelijke besparingen lopen op tot wel 37 procent…

Dit seminar is gratis voor kantooreigenaren/gebruikers

Uit onderzoek van ECN blijkt dat in Nederland de grootste potentie voor energiebesparing in kantoorgebouwen ligt. De mogelijke besparingen lopen op tot wel 37 procent en dan gaat het alleen om gasverbruik. In de Nederlandse kantoren liggen dus behoorlijke kansen m.b.t. verduurzaming. Verduurzaming leidt niet alleen tot lagere energiekosten; het leidt ook tot een beter energielabel, een hogere marktwaarde van het pand, een lagere TCO (Total Cost of Ownership) en dankzij een beter binnenklimaat stijgt de arbeidsproductiviteit aanzienlijk. Bovendien voldoet u direct aan de geldende wet- en regelgeving, zoals het halen van de EPC-norm bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Deze kansen willen gebouweigenaren/-gebruikers natuurlijk grijpen, maar waar dient u te beginnen?

Duurzame kantoren; dat het een realistische ambitie is (zelfs bij renovatie) wordt al aangetoond. Bijvoorbeeld in het kantorencomplex Oudlaen in Utrecht dat door een ESCo is verduurzaamd van energielabel G naar label A met een energiebesparing van 30 procent en een besparing van € 130k. Of in The Edge, nu het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld (tevens verduurzaamd met een ESCo).

Verduurzaming uit laten voeren door een Energy Service Company (ESCo) heeft als belangrijk voordeel dat u geen omkijken meer heeft naar de duurzame energievoorziening van uw gebouw. Vanaf het begin wordt technische expertise ingezet om al op de tekentafel rekening te houden met TCO, duurzaamheid, comfort en uitstraling. Bovendien worden de exploitatierisico’s van systemen belegd bij een partij die deze het beste kan dragen, zodat u zich kan focussen op kerntaken. De ESCo neemt langjarig de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de installaties op zich, kan de (voor)financiering van het project op zich nemen en wordt alleen betaald mits zij voldoet aan de afgesproken prestatie-eisen.

ESCoNetwerk.nl organiseert op 20 oktober 2015 een praktijkseminar over het verduurzamen van kantoorpanden. Om u niet alleen inzicht te geven in de theorie, zoomen we in op een praktijkcase, namelijk het kantorencomplex Oudlaen 4 in Utrecht die onderdak biedt aan een twintigtal zorggerelateerde bedrijven. Opdrachtnemer en opdrachtgever delen hun ervaringen en lessons learned met u.

Aanmelden
Klik hier= voor meer informatie en aanmelding.