Projectomschrijving


In de MIRT Verkenning Haaglanden brengen de Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden kansen, knelpunten en oplossingen in kaart om Haaglanden op lange termijn bereikbaar en leefbaar te houden. De mogelijkheden voor PPS worden daarbij onderzocht.

Stand van zaken 2012

Op dinsdag 15 mei bereikten minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regiobestuurder Peter Smit van het Stadsgewest Haaglanden en gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland een akkoord over de MIRT Verkenning Haaglanden. De vastgestelde voorkeursbeslissing gaat uit van nieuwe rijstroken voor doorgaand verkeer op de A4 en op de provinciale weg N211 (Wippolderlaan) bij Den Haag Zuid, de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk en de N14 in Leidschendam komen ongelijkvloerse kruisingen en ruimere opstelvakken waardoor het verkeer vlotter kan doorstromen.

Ontwerp-rijksstructuurvisie ter inzage tm 4 juli Het pakket aan maatregelen wordt vastgelegd in een rijksstructuurvisie. De ontwerp-rijksstructuurvisie lag samen met het plan-MER ter inzage van 23 mei tot en met 4 juli 2012. Iedereen kon in die periode een zienswijze indienen via het Centrum Publieksparticipatie. De achtergrondrapporten zoals verkeerskundige analyses vindt u hier. Tijdens de terinzagelegging zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd in Leidschendam, Rijswijk, Den Haag en Wateringen.

Soort

infrastructure

Categorie

Planstudie

Sector

Infrastructuur

Contractwaarde

€500 miljoen

Website

MIRT

Planning

Uitvoeringsperiode: 2014-2018