Projectomschrijving

In Tilburg worden zowel Stadskantoor 1 (SK1) als 2 (SK2) gerenoveerd. Het huidige Stadskantoor 1 wordt grondig gerenoveerd en deels herontwikkeld. Het gebouw wordt getransformeerd in Stadskantoor en commerciële ruimten (kelder, begane grond, 1e verdieping). Dit gebeurt middels een Design, Build en Maintenance (DBM) contract.

De winkelunits worden casco ter beschikking gesteld aan de huurders met aansluitpunten voor diverse installaties. De huurders verzorgen individueel de verdere afbouw binnen de eigen unit.
In het Stadskantoor worden nieuwe verlichtingsinstallaties aangebracht, de verlichtingsarmaturen zullen worden uitgevoerd als energiezuinige armaturen in LED uitvoering.

Energiezuinigheid en duurzaamheid staan centraal. BREEAM wordt als tool gehanteerd en er wordt een zeer hoog ambitieniveau nagestreefd, te weten BREEAM Excellent. Hiertoe worden een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van gebouwschil en installaties. De gevels, vloeren en daken worden voorzien van een goede thermische isolatie en luchtdichtheid. Er wordt zonwerende beglazing toegepast en automatische buitenzonwering. Verwarming, koeling en ventilatie worden als vraaggestuurde systemen opgezet. Warmte en koude worden duurzaam opgewekt.

Het kantoorconcept wordt gebaseerd op de principes van ‘Het Nieuwe Werken’. Er wordt daarbij een relatief open en lichte generieke kantooromgeving gerealiseerd waarin medewerkers een flexibele werkplek hebben. Ontmoeting staat centraal binnen dit kantoorconcept. Zo is elke verdieping voorzien van een centraal community-gebied en zijn er open verbindingen tussen de verdiepingen opgenomen in de vorm van vides en trappen. Er is in het concept ruimte gereserveerd voor bijzondere werkplekken zoals bijvoorbeeld: aanlandplekken, concentratieplekken, vergaderruimten en projectwerkplekken.

Soort

regional

Categorie

DBM-contract

Sector

Gemeentelijke huisvesting

Regio

Tilburg

Planning en aanbesteding

Het selectieproces voor de aannemer kan vooruitlopend op de besluitvorming over het definitieve ontwerp van Stadskantoor 1 alvast van start. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders afgelopen februari 2015. De renovatie van de zwarte doos zou oorspronkelijk begin 2016 starten. Met name door het historisch onderzoek naar Stadskantoor 1 ontstaat er vertraging in de planning. Om niet nog meer vertraging op te lopen, start nu al de voorselectie van de aannemer. De gemeente kiest de komende periode op basis van een aantal selectiecriteria drie tot vijf geschikte partijen uit. Na akkoord van de gemeenteraad op het ontwerp en het budget (juli 2015) gaan die partijen een prijs indienen. De echte opdracht wordt pas in november 2015 verstrekt. De renovatie van stadskantoor 1 (de zwarte doos) start op zijn vroegst in mei 2016.

Het college besluit in mei 2015 en aansluitend de raad in juni 2015 over het stadskantoor. Dan is ook duidelijk of er winkels in de plint van het gerenoveerde stadskantoor komen. De raadzaal is gedurende de werkzaamheden gehuisvest in het Interpolisgebouw, voor de tijdelijke stadswinkel wordt nog naar een geschikte locatie gezocht. In november 2017 is de renovatie van de zwarte doos afgerond en start aansluitend de renovatie van Stadskantoor 2 (aan het Koningsplein).

Inmiddels heeft de gemeente (na overleg met de Omgevingscommissie, de PNET en andere relevante stakeholders) opdracht verleend voor het historisch onderzoek. Het onderzoek is 1 april 2015 a.s. klaar. Op basis van de resultaten wordt ook het beeldkwaliteitsplan voor het Stadhuisplein aangepast. Beide zaken staan in april/mei 2015 op de agenda van de gemeenteraad.