Verslag ESCo-Workshop Zwolle 18 september: Quickscan maakt snel inzichtelijk waar de kansen liggen in verduurzamen van vastgoed.

| |

Donderdag 18 september organiseerde ESCo-Netwerk een kleinschalige en interactieve ESCo-workshop in Zwolle. Centraal stond het uitbesteden en (eventueel) extern financieren van verduurzaming van vastgoed. ESCo-experts…

Donderdag 18 september organiseerde ESCo-Netwerk een kleinschalige en interactieve ESCo-workshop in Zwolle. Centraal stond het uitbesteden en (eventueel) extern financieren van verduurzaming van vastgoed. ESCo-experts van ESCoNetwerk, Boot Advocaten, Tenman en OPPS gaven tekst en uitleg rondom alle facetten van ESCo’s (Energy Service Companies) en energieprestatie contracten. Aanwezigen waren afkomstig van onder andere gemeenten, ziekenhuizen, banken en woningcorporaties zoals Gemeente Emmen en Gemeente Twenterand, AMC Amsterdam en ASN Bank.

In één middagdeel zijn alle ‘basics’ van energieprestatie contracten de revue gepasseerd, te beginnen met het ‘waarom’ van een ESCo en de kenmerken ervan. Tevens is aan de hand van een casus gediscussieerd over ESCo-doelstellingen, ESCo-verantwoordelijkheden en ESCo-financiering. Wat de doelstelling is van de ESCo en wat de verantwoordelijkheden worden die de ESCo op zich neemt, wordt vooraf bepaald en in een contract vastgelegd. Er zijn vaak meerdere opties mogelijk en elke ESCo-constructie kan naar eigen ‘smaak’ worden samengesteld.

De belangrijkste les van de workshop-middag in Zwolle is toch wel dat een ESCo-constructie vooral betekent dat er vooraf meer vragen worden gesteld dan bij een traditionele constructie. Deze vragen hebben betrekking op gebruiksduur, scenario’s, financierbaarheid, etc. In een traditionele constructie zouden die vragen ook vooraf gesteld moeten worden, maar in de praktijk gebeurt dit onvoldoende. De discussie komt dan uiteindelijk ook wel, maar achteraf en vaak te laat. Bij een ESCo-constructie komt het gesprek over doelen en garanties veel eerder op gang, vanwege de overdracht van de verantwoordelijkheid van bepaalde taken naar de ESCo. Dit zorgt voor duidelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en voorkomt teleurstellingen.

Integrale projecten, waarbij de gebruiker of opdrachtgever te maken heeft met één opdrachtnemer die integraal verantwoordelijk is voor een prestatie, hebben de toekomst. Het traject wordt vaak als ingewikkeld gezien: waar moet ik allemaal dan wel geen rekening mee houden? De truc hierbij is juist om de uitvraag (wat wil ik als gebruiker?) zo simpel mogelijk te houden. Bekijk binnen de eigen organisatie wat de wensen en eisen zijn voorafgaand aan de verduurzaming. Vervolgens hoeft het wiel niet bij ieder project opnieuw te worden uitgevonden. Maak gebruik van de deskundige hulp die beschikbaar is, o.a. via de ESCoNetwerk QuickScan. Deze scan geeft inzicht in uw kansen voor een energietransitie-project. Zo weet u, voordat u begint met het project, dat u geen kansloze missie start. We moeten elkaar geen sprookjes vertellen, maar realistisch blijven, om echte duurzaamheidsstappen te maken.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Quickscan? Neem dan contact op met ESCo-Netwerk via info@esconetwerk.nl.