Projectomschrijving

Al geruime tijd staan er dagelijks files op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute). En de verkeersproblemen worden in de toekomst nog groter. Het Rijk, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem-Nijmegen willen de bereikbaarheid van de regio verbeteren door de nu nog doodlopende A15 door te trekken naar de A12. Hiervoor wordt begin 2013 een DBFM-contract in de markt gezet met een looptijd van 23 jaar. Ook tolheffing is voorzien.

Stand van zaken 2012
Donderdag 5 juli 2012 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het voorstel van minister Schultz van Haegen om de A15 ruimer om Groessen heen aan te leggen. Dit betekent dat de nu nog doodlopende A15 van knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 waarbij de A15 vlak voor het Pannerdensch Kanaal de Betuweroute bovenlangs kruist en vervolgens met een brug het kanaal over gaat. Bij Groessen gaat de A15 ruimer om Groessen heen waarna de snelweg via een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar uitkomt bij de A12.

Door de ruimere bocht komt de nieuwe snelweg ongeveer 100 meter verder van de nieuwbouwwijk Diesfeldt in Groessen te liggen dan in het originele tracé van het Doortrekkingsalternatief A15 Noord, zoals opgenomen in het Standpunt van de minister op 16 januari 2012. De minister heeft bovendien het vertrouwen dat de markt – binnen het beschikbare budget – een verdiepte ligging (ca. – 6 meter) bij Groessen aan zal kunnen leggen in plaats van een halfverdiepte ligging (ca. – 3 meter).

Soort

infrastructure

Categorie

DBFM

Sector

Infrastructuur

Regio

Gelderland

Contractwaarde

€750 miljoen

Oplevering

De aanbesteding staat gepland op het tweede kwartaal van 2013. De uitvoering van het project staat gepland tussen 2015 en 2018.

Opmerkingen

Marktconsultatie
Projectbureau ViA15 heeft van 27 februari tot en met 6 maart 2012 marktconsultatiegesprekken gevoerd. De markt is geconsulteerd op twee belangrijke aspecten van het project: de scope van het onderhoudsgebied en de wijze van vervlechting van de aanbesteding van het DBFM-contract met de planologische procedure.

De marktconsultatie heeft tot doel marktpartijen te informeren en aspecten van het thans voorziene aanbestedings- en inkoopproces te toetsen en te optimaliseren.

Website(s)

Planning

De planning voor het ontwerptracébesluit wijzigt van het tweede kwartaal in het vierde kwartaal in 2015.