Voetbalvereniging VVS’46 Spanbroek verduurzaamt naar energieneutraal met een ESCo

| |

De Noord-Hollandse voetbalclub VVS’46 in Spanbroek wordt middels een ESCO-constructie zelfvoorzienend in haar energiebehoefte voor de sportaccommodatie. Alle elektrische apparatuur, verlichting en (tapwater)verwarming kan straks…

De Noord-Hollandse voetbalclub VVS’46 in Spanbroek wordt middels een ESCO-constructie zelfvoorzienend in haar energiebehoefte voor de sportaccommodatie. Alle elektrische apparatuur, verlichting en (tapwater)verwarming kan straks uit eigen bronnen putten. Inmiddels is begonnen met het leggen van 450 zonnepanelen die in de benodigde elektrische energie zullen gaan voorzien. Het doel is de energiemeter op nul te krijgen. De gasaansluiting wordt verwijderd en onder het complex worden zes bronnen geboord op een diepte van 150 meter. Middels deze bronnen wordt het complex in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld.

Voetbalvereniging VVS’46 beschikt over een compleet complex in Spanbroek, bestaande uit 4 voetbalvelden (waaronder een kunstgrasveld), kleedkamers, een kantine en een eigen sporthal (de ‘Oranjehal’). De doelstelling van de vereniging is een veilige sportomgeving, Nul-op-de-meter en vaste energielasten. De coördinatie van het project ligt in handen van ZON Energie, die de diensten levert als Energy Service Company (ESCo). ZON Energie is investeerder en exploitant van de WKO-Installatie (bodembronnen en warmtepomp), zonnecollectoren en ruim 700 zonnepanelen. Het bedrijf heeft de beschikking over het totale dakvlak en de bodem. Dit is juridisch geregeld via opstalrecht.

Het energieprestatiecontract dat voor dit project is afgesloten kent een duur van 30 jaar, ingaande per 1 juli 2014. In dit contract zijn afspraken gemaakt over continue levering van warmte, koude, warm tapwater en elektriciteit. De sportvereniging blijft dezelfde energiekosten betalen als voorheen, echter niet meer aan de traditionele energieleverancier, maar aan de ESCo. In ruil daarvoor heeft de vereniging dus een toekomstwaardig complex waar de benodigde energie wordt opgewekt door 700 zonnepanelen op het dak van de Oranjehal. Deze zonnepanelen zullen voorzien in alle benodigde elektrische energie (voor alle verlichting binnen en buiten, alle elektrische apparatuur, elektrische verwarming en in de toekomst voor het laden van elektrische auto’s). De bodembronnen leveren via de warmtepomp de benodigde warmte voor verwarming van kantine en kleedkamers. In de zomerperiode worden deze ruimten verkoeld en wordt de overtollige zomerwarmte opgeslagen in de bodem voor gebruik in de winterperiode.

9 juli 2015, ESCoNetwerk.nl