Projectomschrijving

Het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg wordt op korte termijn ontwikkeld tot een aantrekkelijke woonwijk, met ruimte voor recreatie, natuur, ecologie en agrarische functies. De projectlocatie is momenteel niet onbebouwd. Naast de infrastructuur van het vliegveld bevinden zich op de locatie veel bestaande barakken, loodsen, hangars en andere gebouwen. Sommige van deze gebouwen zouden op zichzelf of in een ensemble een toegevoegde waarde voor het project kunnen hebben en/of zijn van monumentale waarde. Andere gebouwen zouden wellicht zonder al te veel bezwaren verwijderd kunnen worden. Gebouwen die behouden worden dienen echter wel een toegevoegde waarde en/of een helder exploitatieplaatje te hebben. Dat zal soms vragen om een investering vanuit de publieke initiatiefnemers, en soms zal dat kunnen gebeuren door een investering vanuit de markt. De projectorganisatie heeft Tenman gevraagd om de meerwaarde van het behoud van (een deel van) de bestaande bebouwing voor de ontwikkeling van het gebied te onderzoeken.

Soort

areadevelopment

Categorie

Sector

Gebiedsontwikkeling

NULL

NULL