Projectomschrijving


De gemeente Borne heeft samen met de Basisschool De Vonder, Stichting Kinderopvang Borne (KOB), Stichting sporthal De Veste en Wijkraad De Bornsche Maten een nieuw voorzieningencluster ‘De Veste’ ontwikkeld. In de nieuwbouwwijk ‘De Bornsche Maten’ wordt dit voorzieningencluster gerealiseerd om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke vraag voor onderwijs en sportfaciliteiten. OLCO heeft meegedaan aan deze concurrentiegerichte dialoog met 3 dialoogrondes en de opdracht is gegund voor een Design, Build, Maintain en Operate opdracht (DMBO). Het nieuwe onderwijsgebouw Het voorzieningencluster De Veste omvat de functies basisonderwijs, kinderopvang, buitenspeelruimte en een sporthal. Basisschool De Vondel is een basisschool met een continurooster voor 17 groepsruimten waarvan meerdere lokalen geschikt zijn voor passend onderwijs. Het KDV heeft 4 groepsruimten voor leerlingen van 0-4 jaar inclusief slaapruimten en verzorgingsruimten. Daarnaast vallen ook 2 BSO-groepen onder het KDV. De sporthal is in de dagsituatie ingericht voor het onderwijs en in de avonden en weekenden is het de basis van de volleybalvereniging Apollo 8. Hierdoor is het belangrijk dat de zaal zowel geschikt is om op topniveau te kunnen volleyballen conform de eisen van NOC-NSF en de Nevobo, maar voldoet deze ook aan de eisen voor LO-docenten, de KVLO-eisen. Geïntegreerd contract Voor het voorzieningencluster De Veste heeft de gemeente Borme een een ontwikkel- realisatie- en beheerovereenkomst afgesloten op basis van de UAV-GC. Het project wordt middels een zogenaamd geïntegreerd contract gerealiseerd. Dit betekent dat alle fasen uit de levenscyclus van het project tegelijkertijd in één overeenkomst zijn aanbesteed: de DBMO-overeenkomst (Design, Build, Maintain, Operate). Het DBMO-deel ‘Design’ van de overeenkomst houdt in dat een grote vrijheid wordt gegeven om binnen de kaders van het in de aanbestedingsdocument van de gemeente Borne de verschijningsvorm en inrichting van voorzieningencluster De Veste te ontwerpen, op een wijze die gezien zijn langjarige onderhoudstaken het meest efficiënt zal zijn; Het DBMO-deel ‘Build’ van de overeenkomst houdt in dat het ontwerp van de Veste wordt gebouwd en er onder meer werd zorggeddragen voor de verkrijging van de noodzakelijke vergunningen; Het DBMO-deel ‘Maintain’ van de overeenkomst houdt in dat het dagelijks en planmatig onderhoud van De Veste en het daarbij behorende terrein (verharding en groen) gedurende de eerste 30 jaar na oplevering voor rekening wordt genomen; Het DBMO-deel ‘Operate’ van de overeenkomst houdt in dat voor de eerste 30 jaar na oplevering van het voorzieningencluster op hoofdlijnen verantwoordelijk is voor de navolgende onderdelen van de exploitatie van het cluster; schoonmaakonderhoud, afvalverzameling en –verwerking, beveiliging, volumegarantie voor energie en water, administratie en beheer, bespreken ontwikkelingen met gebruikersvereniging. Duurzaamheid Tijdens de optimalisatie van het ontwerp hebben wij in het kader van onze duurzaamheidsambitie gestreefd naar een goede gevelisolatie (bontjas van het gebouw). Daarnaast hebben wij een luchtdichte schil gecreëerd (regenjas van het gebouw). Wij hebben op de bouwkundige schil ingezet omdat dit een investering is voor de langere termijn, heeft het een gelijke levensduur als het gebouw (40 á 60 jaar). Tevens hebben wij de beglazing uitgevoerd in het best isolerende glas dat er bestaat, namelijk triple beglazing. Hierdoor hebben wij een goed isolerende en luchtdichte gevel, dat gunstig is voor het accumulerend vermogen van het gebouw en zorgt voor lage energiekosten tijdens het gebruik. Flexibiliteit Voor de gebruikers van het voorzieningencluster is het gebruik van het gebouw op meerdere manier van zeer groot belang. Om dit te kunnen waarborgen is het hart van het gebouw de entree, horeca en speellokalen zeer flexibel uitgevoerd, zodat op eenvoudige manier ruimten groter, kleiner en afgesloten kunnen worden. Hierdoor is per gebruikers wens eenvoudig mogelijk om een bijv. een grote ruimte te creëren voor het sinterklaasfeest van de school, maar ook een aparte vergaderruimte voor de wijkraad te maken. Frisse Scholen De eisen van ‘Frisse scholen’ zijn een belangrijk referentiekader voor een gezond leefklimaat binnen een onderwijsgebouw. Voor het voorzieningencluster De Veste hebben wij een ontwerp gemaakt dat op alle aspecten klasse A (hoogste score) of klasse B (op één na hoogste score) heeft gescoord. In het ontwerp is dat als volgt tot uiting gekomen: Energie: om te kunnen voldoen aan de Frisse scholen hebben wij eerst gekeken naar de bouwkundige onderdelen van het ontwerp. Zo hebben wij een zeer goed isolerende gebouwschil opgenomen, die een uitstekende luchtdichtheid heeft (Passief Bouwen). Daarna hebben wij gekeken naar de optimalisatie van het installatieconcept. Hiervoor is gekozen om zo min mogelijk energie in het gebouw te verspillen en waar nodig dit met duurzame energieopwekkers te winnen. Luchtkwaliteit: de binnenluchtkwaliteit is een belangrijk onderdeel voor het voorzieningencluster en in het ontwerp hebben wij de CO2-concentratie teruggebracht naar 800 ppm door het toepassen van een vraaggestuurde installatie met een chaotische luchtverspreiding. Hierdoor is er geen last van tocht en is de energievraag zeer laag. Thermisch comfort: om ervoor te zorgen dat het thermisch comfort in de ruimten optimaal blijft, is gekozen voor laag temperatuurverwarming in de scholen. In de sporthal is door de chaotische luchtverspreiding geen verwarming nodig. Visueel comfort: de beleving van daglicht wordt er positief ervaren in gebouw. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Frisse scholen hebben wij grote raamoppervlakte toegepast in de gevels. Hierdoor schijnt het daglicht ver het gebouw in en is in combinatie met daglichtregelaars een optimaal verlichtingsniveau te bereiken. Akoestisch comfort: de akoestiek in een gebouw zorgt voor het prettig verblijven in een gebouw. Om te zorgen voor een goede akoestiek en nagalmtijd zijn zowel in de plafonds als de wanden en deuren akoestische voorzieningen opgenomen. In de sporthal zijn speciale akoestische voorzetwanden toegepast zodat het voor de sporters een plezierige sportomgeving is. De Veste, de multifunctionele voorziening in het hart van De Bornsche Maten, is op 18 september 2015 officieel geopend.

Soort

regional

Categorie

DBMO

Sector

Onderwijs -en Sporthuisvesting

Regio

Twente

Opdrachtgever

Gemeente Borne

Opdrachtnemer

Dura Vermeer