Projectomschrijving


Huub Hieltjes (Unie van waterschappen): “Maak waar mogelijk gebruik van PPS om meer rendement projecten te halen”

PPS Netwerk Nederland organiseerde op 9 juni i.s.m. de Unie van Waterschappen, Hoogheemraadschap Delfland, Waterschap Aa en Maas, RoyalHaskoningDHV en Houthoff een praktijkseminar in het Waterschapshuis in Amersfoort. Ruim 50 waterschappen waren aanwezig en benieuwd naar de ervaringen met en kansen van PPS-constructies voor waterschaps(werken).

De komende jaren ligt er een grote renovatie –en onderhoudsopgave bij waterschappen. Vooral grote landelijke programma’s zoals het Hoogwaterbescherminsgprogramma, Ruimte voor de Rivier en de Energie- en Grondstoffenfabriek, zullen zorgen voor veel aanbestedingen van waterwerken. Waterschappen met grote en complexe opgaven in deze programma’s kijken met belangstelling naar de ontwikkeling en toepassing van (geïntegreerde) contracten waar innovatie en duurzaamheid worden gestimuleerd door bepaalde taken en risico’s bij marktpartijen neer te leggen. Mits deze partijen beter in staat zijn deze taken uit te voeren en risico’s te beheersen.

Huub Hieltjes (bestuurder Unie van Waterschappen): “Steeds meer waterschappen zijn bewuster bezig met de keuze tussen een traditionele contractvorm of een ‘modernere’ contractvorm. Wij zien onszelf nog steeds als expert in het waterbeheer maar willen optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van de markt om projecten nog efficiënter en duurzamer te realiseren. Ongeacht de keuze voor een D&C, DBM of DBFM-contract, het uitgangspunt is zo laag mogelijk maatschappelijk kosten tegen het hoogst mogelijke rendement. Ongeacht de keuze voor het contract, zorg aan de voorkant voor een heldere visie aan en wees consequent”.

Antoine van Geffen (Projectleider Waterschap Aa en Maas): Bij de renovatie van de Bossche zuivering van waterschap Aa en Maas in Den Bosch is gekozen voor een DBM met een onderhoudscontract van 15 jaar. De M in het contract is het specialistisch onderhoud. Het groot onderhoud voren wij nog steeds uit omdat wij denken dit beter te kunnen organiseren. Wij zien wel de toegevoegde waarde van het uitdagen van en langjarig samenwerken met de markt. Dat betekent voor ons meer regierol en minder uitvoerend. Via aanbestedingsmethode de concurrentiegerichte dialoog hebben wij een referentieontwerp aan de markt meegegeven met een plafond bedrag en met de vraag aan de markt om het beter te doen. Wat heeft het ons opgeleverd? Drie verschillende ontwerpen met innovaties die wij niet zelf hadden kunnen verzinnen. En bovenal een partnership. Wat wij volgende keer anders zouden doen is nog meer de tijd nemen om intern iedereen voor te bereiden op deze nieuwe manier van samenwerken”.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (gerealiseerd via een DBFO-contract) is de eerste PPS van Nederland binnen de waterketen. Volgens Joyce Rombouts (contractmanager Hoogheemraadschap Delfland) krijg je met een langjarig PPS contract met de markt meer grip op je project omdat van te voren veel beter is nagedacht over het managen en verdelen van taken en risico’s, ook na oplevering van het project. “Partnership, prestatieprikkels, vertrouwen en transparantie zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle publiek private samenwerking”, aldus Rombouts.

Soort

regional

Categorie

DBM

Sector

Waterwerken

Regio

‘s Hertogenbosch

Null

Null