Wederom succesvolle bijeenkomst CoP ‘Gemeentelijk vastgoed’ 

| |

Op dinsdag 7 februari 2017 vond wederom een bijeenkomst plaats in de serie van meetings van de Community of Practice rondom het thema ‘Gemeentelijk Vastgoed Verduurzamen’. De 15…

Op dinsdag 7 februari 2017 vond wederom een bijeenkomst plaats in de serie van meetings van de Community of Practice rondom het thema ‘Gemeentelijk Vastgoed Verduurzamen’. De 15 deelnemende gemeenten (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden en Haarlem) en de organiserende organisaties ESCoNetwerk en Amsterdam Economic Board, waren te gast bij Gemeente Zaanstad. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden Gemeente Enschede en Gemeente Nijmegen hun praktijkervaringen.

Beiden gemeenten handelen naar hun visie dat vastgoed geen kerntaak van hen is. Binnen hun vastgoedorganisaties hebben ze in de eerste plaats nauwkeurig bepaald welke assets ze exact hebben en wat de kenmerken daarvan zijn (gebruik, verhuur, enzovoorts). In combinatie met de visie ‘welke taken dienen wij zelf uit te voeren?’ kon aldus bepaald worden wat de kernvoorraad van vastgoed is en kon overtollig vastgoed worden afgestoten. Met andere woorden: ‘ken je portefeuille’ is eigenlijk de belangrijkse startconditie voor de verduurzaming van het vastgoed.

Waar Enschede heeft gekozen voor 1 prestatiecontract voor haar 150 resterende gebouwen (voorheen waren dit er circa 200 en het uiteindelijke doel is 100), is dit bij Nijmegen georganiseerd via meerdere (prestatie-)contracten. Nijmegen beschikt over een eigen revolverend fonds onder de noemer ‘verduurzaming voor verduurzaming’. Kern hierbij is dat de gerealiseerde besparingen gebruikt kunnen worden voor nieuwe investeringen in duurzame maatregelen. 

Op basis van de discussie die ontstond en de wensen van de deelnemende gemeenten, is het programma voor de resterende bijeenkomsten van dit jaar vastgesteld. 

ESCoNetwerk.nl, donderdag 9 februari 2017