Wegverbreding A6 Almere voorlopig gegund aan consortium Parkway-6 met Dura Vermeer

| | |

Rijkswaterstaat heeft op 14 maart 2016 de wegverbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost voorlopig gegund aan het consortium Parkway-6…

Rijkswaterstaat heeft op 14 maart 2016 de wegverbreding van de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost voorlopig gegund aan het consortium Parkway-6 B.V. i.o. Dit consortium bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer Groep NV / Besix Group SA / RebelValley BV / John Laing Investments Limited.

Deze voorlopige gunning betreft het vierde traject van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en het derde project met een DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain). De aanleg van de weguitbreiding start in 2017 en duurt tot en met uiterlijk 2020. Aansluitend is Parkway-6 verantwoordelijk voor het onderhoud voor een periode van 20 jaar. Dit consortium heeft de meest gunstige prijs-kwaliteit aangeboden.

Er is sprake van een voorlopige gunning vanwege de rechtsbeschermingstermijn (voorheen de Alcatelperiode). Deze termijn loopt tot begin april 2016. In deze periode kunnen de andere inschrijvers nog bezwaar maken op het voorgenomen besluit.

Verlaging A6 in het Weerwatergebied
Het project A6 Almere betreft een uitbreiding naar 4 rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: ter hoogte van het Weerwater verlagen we de A6 naar maaiveldniveau en leggen we de op- en afritten verder uit elkaar. Hiermee maken we ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.

Rijkswaterstaat kijkt uit naar een constructieve samenwerking met het consortium in dit derde DBFM-contract van het programma SAA.

Schiphol-Amsterdam-Almere
Het project A6 Almere is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere met één of meer rijstroken. Hierdoor verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van de weg in het landschap en het toepassen van diverse geluidsmaatregelen.

PPS Netwerk Nederland en Rijkswaterstaat, 15 maart 2016