WerkGroep Waterschappen: PPS Netwerk Nederland en Unie van Waterschappen organiseren workshops bij waterschappen met potentiële PPS projecten

| | |

De komende jaren ligt er een grote renovatie– en onderhoudsopgave bij waterschappen. Veel waterschappen kijken met belangstelling naar de ontwikkeling en toepassing van PPS/geïntegreerde contracten.…

De komende jaren ligt er een grote renovatie– en onderhoudsopgave bij waterschappen. Veel waterschappen kijken met belangstelling naar de ontwikkeling en toepassing van PPS/geïntegreerde contracten. Een aantal maakt hier zelfs al gebruik van. Publiek Private Samenwerking (PPS) is een instrument dat meer rendement uit projecten kan halen omdat duurzaamheid en innovatie worden gestimuleerd door de markt vroegtijdig te betrekken en uit te dagen met slimme oplossingen te komen.

Om voor waterschappen inzichtelijk te maken wat PPS inhoudt en waar eventuele PPS kansen liggen, heeft PPS Netwerk Nederland i.s.m. De Unie van Waterschappen afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor waterschappen (bijvoorbeeld op 9 juni 2015 in het Waterschapshuis in Amersfoort), waar u zich voor heeft aangemeld. N.a.v. de enthousiaste reacties en de behoefte/vraag van veel waterschappen om verder geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van PPS, is begin 2016 de WerkGroep Waterschappen opgericht. De WerkGroep is een initiatief van PPS Netwerk Nederland (met o.a. Houthoff Buruma) i.s.m de Unie van Waterschappen en PPS Support/PIANOo.

De WerkGroep, bestaande uit een aantal praktijkexperts van bovenstaande organisaties, heeft enerzijds de taak PPS te demystificeren (PPS is namelijk nogal een containerbegrip) en niet te poneren dat PPS een oplossing is voor elk denkbare opgave. Anderzijds maken wij de mogelijke PPS kansen van projecten bij waterschappen inzichtelijk maken door projecten te scannen via workshops.

Workshops WerkGroep Waterschappen: gratis voor waterschappen
De WerkGroep Waterschappen organiseert doorlopend gratis workshops/informatie-bijeenkomsten (ochtendgedeelte van 09.00-12.00 of middaggedeelte van 14.00-17.00) voor waterschappen die behoefte hebben aan informatie over PPS/geïntegreerde contracten (wat, hoe, waarom, wanneer – aan de hand van diverse praktijkcases) en/of hun eigen projecten op hoofdlijnen willen toetsen op PPS potentie. Afhankelijk van uw behoefte aan informatie en de project(en) kan de workshop voor u alleen worden georganiseerd of in combinatie met andere waterschappen.

Heeft u interesse in een workshop en/of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u een email sturen naar Laura Vellekoop (laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl) o.v.v. Workshop WerkGroep Waterschappen of bellen via 030-3039760

Vergeet daarbij a.u.b. niet uw contactgegevens (email en telefoonnummer) achter te laten. Vervolgens nemen wij contact met u op en zullen wij in overleg met u het programma verder afstemmen en inplannen.

PPS Netwerk Nederland, 9 maart 2016