Whitepaper Relevante Hoofdpunten Nieuwe Aanbestedingswet: Wat betekent die voor u?

|

De Aanbestedingswet 2012 is veranderd. De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen zijn hiermee verwerkt in de Nederlandse wetgeving. De gewijzigde Aanbestedingswet is op 1 juli 2016 van…

De Aanbestedingswet 2012 is veranderd. De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen zijn hiermee verwerkt in de Nederlandse wetgeving. De gewijzigde Aanbestedingswet is op 1 juli 2016 van kracht geworden. De wetswijziging houdt ook een aanpassing in van het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016. Twynstra Gudde schreef een whitepaper waar in kort wordt beschreven wat precies deze wijzigingen inhouden voor de dagelijkse aanbestedingspraktijk.

De belangrijkste punten zijn op een rij gezet, aangevuld met tips en aanbevelingen. In de whitepaper wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Ruimte voor duurzaamheid en innovatie
  • Flexibilisering van procedures
  • Vereenvoudiging van regels voor dienstcontracten
  • Duidelijkheid over wijzigingen tijdens een opdracht
  • Bredere toepassing milieurecht, sociaal recht en arbeidsrecht
  • Enkele aanpassingen in de Gids Proportionaliteit

De whitepaper is gratis te downloaden via deze link.

BouwRegieNetwerk, 21 oktober 2016