Projectomschrijving


Doelen en resultaten
Rijkswaterstaat verdiept en verbreedt het Wilhelminakanaal bij Tilburg. Ook bouwen we een nieuwe sluis. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een groot aantal projecten om Brabant beter bereikbaar te maken over het water.

Het Wilhelminakanaal is vrij smal. Grotere binnenvaartschepen kunnen hierdoor de bedrijven in Tilburg niet bereiken. Door de verbreding en verdieping van het kanaal krijgt de economische bedrijvigheid in het gebied meer kansen. Ook is er minder vrachtverkeer op de weg nodig. Hierdoor verminderen files en de uitstoot van CO2.

Verbreden en verdiepen van het kanaal
Op dit moment is het Wilhelminakanaal tussen sluis II en sluis III alleen geschikt voor klasse II-schepen. Straks is dit gedeelte ook toegankelijk voor grotere klasse IV-schepen. Het kanaal wordt vanaf de instroom van de Donge tot aan het oostelijke einde van de kade Kraaiven verbreed en verdiept. Hierdoor wordt ook industrieterrein Kraaiven over de volledige lengte van de kade bereikbaar voor klasse IV-schepen. Bekijk de animatievideo van het voorlopig ontwerp verbreding Wilhelminakanaal via Virtueel Tilburg.

Nieuwe sluis
Rijkswaterstaat gaat sluis II en sluis III vervangen door 1 nieuwe sluis. Dit bespaart het scheepvaartverkeer meer dan een half uur reistijd, omdat schepen dan maar door 1 sluis hoeven te varen.

De nieuwe sluis wordt naast sluis III gebouwd. De huidige sluis III blijft wel bestaan, omdat dit een monument is. Deze sluis uit 1921 stellen we buiten gebruik, maar blijft dienen als waterkering. Na de aanleg van de nieuwe sluis verwijdert Rijkswaterstaat sluis II.

Wilhelminakanaal; artist impression; nieuw sluis;
Aanleg keermogelijkheid
Ten oosten van de te bouwen sluis III wordt een zwaaikom aangelegd, waar klasse IV-schepen kunnen keren.

Energieopwekking met de vijzelturbine
Rijkswaterstaat vindt duurzaamheid erg belangrijk. Daarom leggen we een vijzelturbine (de eerste in Nederland) aan bij de nieuwe sluis. Deze vijzel gebruiken we niet alleen om water op te pompen, maar kunnen we ook inzetten als turbine. In dat geval wordt het grote waterverval van ruim 7 meter (het verschil in waterstand bij hoog of laag water) gebruikt om energie te wekken. De vijzel wekt door waterkracht een hoeveelheid elektriciteit op vergelijkbaar met het gebruik van 250 huishoudens. Deze energie wordt gebruikt voor de aansturing van het sluiscomplex. Het restant stroomt terug naar het elektriciteitsnet.

artist impression van nieuwe sluis in het wilhelminakanaal met de energieturbines.
’s Werelds grootste composiet sluisdeuren
De nieuwe sluis III wordt medio 2015 voorzien van de grootste composiet sluisdeuren van de wereld. De grootste deuren zijn 6,2 bij 12,5 meter. De kleinere variant is 6,2 bij 5 meter.

Rijkswaterstaat stimuleert het gebruik van vezelversterkte kunststoffen zoals composiet, omdat dit materiaal sterk, duurzaam, licht, eenvoudig te plaatsen en onderhoudsarm is.

Het toepassen van composiet sluisdeuren is een initiatief van provincie Noord-Brabant, bouwcombinatie Heijmans-Boskalis en Rijkswaterstaat. Met deze vernieuwende toepassing werken de partijen gezamenlijk aan een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water.

De verbreding van het Wilhelminakanaal is het derde project in Nederland waarbij composiet sluisdeuren worden gebruikt. De toepassing bij de sluis bij Tilburg is door de afmetingen van de sluisdeuren uniek voor Nederland en voor de gehele wereld.

Natuurvriendelijke oevers
Bij de verbreding van het Wilhelminakanaal richten we de oevers op een natuurvriendelijke manier in. Dat is gunstig voor een aantal dieren en plantensoorten.

Samenwerking
Het project wordt in nauwe samenwerking met provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg uitgevoerd.

Soort

infrastructure

Categorie

D&C

Sector

Infrastructuur

Regio

Tilburg

Contractwaarde

43 miljoen

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer

Rijkswaterstaat, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben het project verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal bij Tilburg definitief gegund aan de combinatie van bouwbedrijven Heijmans en Boskalis.

Oplevering

Begin 2013 Start voorbereidende werkzaamheden, zoals bomen rooien, explosievenonderzoek en archeologisch en ecologisch onderzoek
Medio 2013 Start uitvoering werkzaamheden door de aannemer
september 2013 Afsluiting fietspad gedurende 2 jaar
Begin 2014 Start graafwerkzaamheden verbreden en verdiepen Wilhelminakanaal
September 2015 Sloop sluis II, waterstandverlaging
2016 Ingebruikname nieuwe sluis III voor klasse IV-schepen
2016 Alle werkzaamheden gereed