Woningcorporatie deltaWonen draagt rol van warmteleverancier (WarmteWet) over aan ESCo Unica

| |

Sinds 1 januari 2014 vallen in Nederland zo’n 600.000 appartementen van woningcorporaties onder de Warmtewet. Hierdoor zijn woningcorporaties warmteleveranciers geworden, want zij leveren warmte (uit…

Sinds 1 januari 2014 vallen in Nederland zo’n 600.000 appartementen van woningcorporaties onder de Warmtewet. Hierdoor zijn woningcorporaties warmteleveranciers geworden, want zij leveren warmte (uit collectieve warmtesystemen) aan hun huurders. Warmteleverancier is echter een rol die corporaties slecht past, omdat het geen kerntaak van hen is. Woningcorporatie DeltaWonen heeft er daarom nu voor gekozen om de genoemde warmtediensten uit te besteden, zodat zij zich kan blijven focussen op het aanbieden van sociale huurwoningen. De woningcorporatie is hiervoor een samenwerking aangegaan met Unica Ecopower, die de warmtediensten in ieder geval voor de komende 10 jaar overneemt. Dankzij deze strategische overeenkomst kunnen beide partijen elkaars sterktes maximaal kunnen benutten.

Langjarige exploitatie en 1 aanspreekpunt
Unica Ecopower neemt met deze overeenkomst de Warmtewet-verplichting uit handen van deltaWonen. Dit gebeurt bij 1350 appartementen die door 33 centrale ketelhuizen worden verwarmd en waarvan de woningen onder de Warmtewet vallen. Unica is voor de betreffende huurders nu dus de nieuwe warmteleverancier geworden. Het bedrijf is voor de komende 10 jaar verantwoordelijk voor de gehele exploitatie, energiefacturatie, vervanging én het beheer en onderhoud. Omdat Unica ook de binneninstallaties van huurders onderhoudt, hebben de huurders één aanspreekpunt voor vragen over de energierekening.

Inzicht in verbruik door aparte energierekening
In de nieuwe situatie krijgt de huurder een aparte rekening voor het verbruik van warmte, waar voorheen de levering van warmte via de huur werd verrekend. Via een online applicatie van Unica krijgt de huurder bovendien sneller inzicht in zijn energieverbruik. Ook geeft Unica advies hoe de huurder het verbruik kan reduceren.

Efficiëntie biedt extra budget voor verduurzaming
De samenwerking tussen deltaWonen en Unica is gebaseerd op het benutten van elkaars sterktes. DeltaWonen is sterk in het verhuren van betaalbare, sociale woningen, Unica is sterk in het exploiteren van collectieve energie-installaties. Unica kan dankzij haar expertise zorgen voor beter onderhoud, minder storingen en een optimalisatie van energie-efficientie en dergelijke processen. Hierdoor is er voor exploitatie een kleiner budget nodig dan voorheen. Het extra budget dat hiermee beschikbaar komt, wordt gebruikt om de appartementencomplexen de komende jaren te verduurzamen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

3 maart 2016, ESCoNetwerk