Woningcorporaties: Slim verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, hoe werkt dat?

| |

Voor het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsambities speelt de gebouwde omgeving een cruciale rol. Voor woningcorporaties blijkt verduurzaming bijvoorbeeld essentieel om stijgende woonlasten voor huurders…

Waarom verduurzamen?
Voor het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsambities speelt de gebouwde omgeving een cruciale rol. Voor woningcorporaties blijkt verduurzaming bijvoorbeeld essentieel om stijgende woonlasten voor huurders beheersbaar te houden. Energiekosten vormen namelijk een steeds belangrijker deel van de woonlasten. De meeste winst valt te halen in de bestaande woningvoorraad van corporaties, omdat die relatief gezien het grootste aandeel heeft en vaak van lage energetische kwaliteit is. Daar valt dus zeker een aardige verduurzamingsslag te maken. De belangrijkste vraag voor WoCo’s om bij stil te staan omvat hoe duurzaamheid een vaste plek kan krijgen in de dagelijkse werkzaamheden. Het gaat hierbij niet alleen om duurzaamheid als in energiebesparing, maar om het grotere geheel van een heldere visie, strategisch denken en slim(mer) organiseren van vastgoed.

Van visie naar daadkracht
Om te beginnen moet van duurzaamheid echt een thema gemaakt worden; het centrale beleid dient te worden ingericht rond de duurzame ambities. Als duidelijk is wat je wil als organisatie (visie en ambitie), dan moet het nog als operationeel proces worden uitgedacht en uitgevoerd (daadkracht). Het thema duurzaamheid krijg een plaats in de reguliere organisatie door het een vast onderdeel van het werk- en denkproces te maken. Hoe kun je bijvoorbeeld als woningcorporatie duurzame maatregelen koppelen aan onderhoud? Natuurlijke momenten van onderhoud kunnen slim benut worden, dus daar dient het vastgoedbeheer op te worden georganiseerd. Dit betekent het kritisch bekijken en aanpakken van meerjarenonderhoudsplannen. Het begint dus allemaal met een heldere visie, een duidelijke vastgoedstrategie en slimme onderhoudsplannen.

Samenwerken als uitkomst
Ook een goede uitwisseling van kennis is van belang. Bij welke maatregelen kun je duurzaamheid toepassen? Welke maatregelen leveren het meeste op? Antwoorden zijn niet altijd in huis, dus samenwerken kan bijzonder nuttig zijn. Een energieprestatiecontract met een ESCo (Energy Service Company) zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden; een langjarige samenwerking waarbij de ESCo de verantwoordelijkheid draagt voor de energieprestatie van (een deel van) de woningvoorraad. De ESCo neemt de investeert in de verduurzaming en wordt terugbetaald via de gerealiseerde besparingen.

De ESCo is overigens geen toverdoos. Het is een startpunt om strategisch na te denken over wat je als woningcorporatie met je energievoorziening gaat doen. Wat wil je zelf blijven doen? Welke verantwoordelijkheden wil je bij een andere partij leggen? Hoe kan er worden samengewerkt om een en ander slimmer georganiseerd te krijgen? Uiteindelijk wil elke woningcorporatie natuurlijk het meest effectieve doen voor huurder en de organisatie binnen de ruimte die er is voor aanpassingen. Want zo kom je tot betaalbare, goede en comfortabele woningen.

Seminar ‘Verduurzamen 2.0 voor woningcorporatie i.s.m. Aedes
ESCoNetwerk organiseert samen met Aedes op 3 december 2014 van 14.00 – 17.00 uur een (gratis) interactief seminar voor en door woningcorporaties over verduurzamen en slim organiseren van energietransities. Verduurzamen met energieprestatiecontracten is niet alleen goed voor milieu, maar ook voor de portemonnee en woningkwaliteit. Centrale vragen: Waarom zou je als WoCo een ESCo willen? Wat is het belang voor de WoCo en welk belang heeft de industrie?

Zowel marktpartijen als woningcorporaties spreken deze middag en na afloop heeft u een goed overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van energietransities voor woningcorporaties en bijbehorende concrete stappen om kansen gerealiseerd te krijgen.

Klik hier voor meer informatie en voor het volledige programma.
(Gratis) Aanmelden kan via aanmelden@esconetwerk.nl o.v.v. ‘WoCo ESCo’