Woningvoorraad Verduurzamen: houd het vooral simpel voor de bewoners!

| |

“Succes behaal je niet door louter op de technische efficiëntie van installaties te focussen.

Woningvoorraad verduurzamen? “Succes behaal je niet door louter op de technische efficiëntie van installaties te focussen. De basis van de businesscase moet uiteraard goed zijn. Dat houdt in, dat installaties efficiënt moeten functioneren, en dat de samenwerking met bewoners en partners slim en pragmatisch moet worden georganiseerd. Het is dus vooral ook een communicatie- en organisatievraagstuk, en niet alleen technologie. Zorg voor heldere communicatie waarbij de bewoner centraal staat en houd het vooral simpel.” Dit vormde de rode draad door de discussies tijdens een interactieve Community of Practice bijeenkomst van ESCoNetwerk in Utrecht.

Niemand plaatst vraagtekens bij het nut en noodzaak van het verduurzamen van de woningvoorraad, maar wat velen zich onvoldoende realiseren is dat verduurzaming niet alleen draait om energiebesparing en lagere kosten. Het gaat tevens over een langetermijnvisie: een strakke organisatie van slimme(re) huisvesting en gezonder, comfortabel vastgoed met een positieve impact op bewoners. Scherp zeilen, is waar het om draait. Hoe dat te bereiken, was de vraag die centraal stond tijdens de interactieve Community of Practice bijeenkomst van ESCoNetwerk Nederland op woensdag 24 mei 2017. Een gezelschap bestaand uit woningcorporaties (met o.a. Woningstichting Den Helder, Ymere, Huren met Energie, Woonforte, Stichting WoonCompas, Eigen Haard, Stichting Mitros en Woonpalet), gemeenten en professionals vanuit de corporatie-sector verzamelde zich in Utrecht om met elkaar inzichtelijk te krijgen hoe een woningcorporatie of gemeente de beste keuzes en afwegingen kan maken voor de realisatie van opgaven.

Wil je impact maken? Houd het vooral simpel voor de gebruiker!

De discussie werd geleid door Frans Latjes (directeur, Ecorus), Jan-Maarten Elias (directeur Unica Ecopower) en Robbert Waltmann (directeur Woningstichting Den Helder). Ze benadrukten alle drie vooral dat veranderingen in het energielandschap en de attitude van de bewoners ons dwingen om niet alleen slimme alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen, maar de transitie naar duurzame energie ook slim(mer) te organiseren.
Wat zijn die slimme alternatieven, en hoe organiseer je een succesvolle transitie samen met de bewoner van een woning? Wat zijn de inspanningen die je als woningcorporatie moet leveren om bepaalde conversies te halen? Dat zijn de vragen waar zowel de deelnemers als de discussieleiders zich over bogen.

Takeaways en lessons learned:

“Duurzaamheidsambities, zoals een energieneutrale woningvoorraad in één sprong bereiken is meestal niet mogelijk. Maar door het slim organiseren van de transitie kunnen mooie stappen worden gemaakt.” Dat was het basisprincipe dat het meest naar voren kwam uit de presentaties van de sprekers. Andere takeaways uit de discussies waren:

Denk groot. Het is effectiever om meerdere woningen tegelijk te verduurzamen in plaats van slechts een paar woningen aan te pakken. Door op grote schaal te verduurzamen wordt het standaardiseren van procedures en processen eenvoudiger en kun je kosteneffectiever werken.

Stel duidelijke doelen en manage op basis daarvan de verwachtingen van de bewoner. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je de bewoner volledig gaat ontzorgen in de verduurzaming van de woning dien je ook na te denken en aan te geven wat dat precies betekent voor zowel de bewoner als voor de woningcorporatie. Hoe worden bijvoorbeeld zaken zoals gebruik, onderhoud en facturatie geregeld?

Communiceer duidelijk en maak goede afspraken met de bewoner. De huurder moet uiteindelijk de voorgestelde maatregelen accepteren. Alleen dan kun je daadwerkelijk een impact maken. Dus je dient als woningcorporatie goed na te denken over wat het voor de huurder acceptabel zou maken om de gevraagde verduurzamingsslag te maken. Denk bijvoorbeeld aan voordelen als woonlastenverlaging, het sparen van het milieu etc.

Gebruik de bewoner als ambassadeur. Wees je ervan bewust dat de huurder niet altijd op de verduurzamingsmaatregelen zit te wachten. Maatregelen dienen daarom goed uitgelegd en gecommuniceerd te worden. Houd het vooral simpel. Het beste is altijd om de “buurman” te laten vertellen over de voordelen van de verduurzaming. Enthousiasmeer de huurders gezamenlijk. Hoe dichter de informatiebron bij de huurder staat, hoe effectiever de communicatie.

Organiseer de samenwerking vanuit vertrouwen. Samenwerken met externe partijen om een energietransitie te realiseren gaat vooral om ‘vertrouwen’. Denk dus goed na over hoe je een verbinding kunt maken tussen vertrouwen binnen de eigen organisatie en het vertrouwen van je partners. Door het creëren van een gezamenlijk doel, ook als de belangen verschillen, versterk je dat vertrouwen. Dat resulteert in pragmatische afspraken en het samen realiseren van oplossingen die passen bij de omstandigheden. Het leidt tot een sterke basis in de businesscase variërende van de technische kant (de installaties) en de tevredenheid van de bewoners tot aan de optimalisatie van operationele processen.

Trek lering uit andere projecten. Er zijn in Nederland reeds tal van projecten te vinden waarbij de energietransitie in woningen succesvol is verlopen. Ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden maar bundel krachten met partijen die de reeds stappen succesvol hebben gemaakt en deel ervaringen met anderen (raadpleeg bijvoorbeeld de projectendatabank op ESCoNetwerk.nl).

Meer informatie
Deelnemers aan de bijeenkomst ontvingen een kopie van alle presentaties. Hebt u interesse in of vragen met betrekking tot dit onderwerp en/of de bijeenkomst? Neemt u gerust contact met ons op. Tevens nodigen wij u graag uit zich aan te melden voor de volgende bijeenkomsten die over dit onderwerp worden georganiseerd. Meer informatie vindt u in de activiteitenagenda op ESCoNetwerk.nl of stuur een e-mailbericht naar laura.vellekoop@esconetwerk.nl.