Workshop Asset Management Game: welke strategische keuzes zorgen voor waardecreatie van nieuwe en bestaande assets?

| | |

PPS Netwerk Nederland organiseert in september, oktober en november 3 workshops waarin aangemelde (publieke) partijen uitleg krijgen over de ISO 55000 norm, de Asset Management…

Asset owners zoals gemeenten, provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de conditie van verschillende assets zoals gebouwen, wegen en waterwerken. De waarde hiervan is afhankelijk van de conditie waarin de assets zich bevinden. Op dit moment is er een wereldwijde tendens van technische veroudering van assets als ook een verandering van contractvormen waarbij de verantwoordelijkheid van het onderhoud steeds meer verschuift naar (externe) private partijen. Bovendien heeft de economische en financiële situatie er toe geleid dat meer en meer taken met minder middelen moeten worden gedaan. Hierdoor wordt een onderbouwde en aantoonbare besluitvorming, waar strategische investeringen in fysieke asset portfolio beheer worden gedaan steeds belangrijker. Steeds meer partijen kijken daarom nadrukkelijk naar het opzetten en invoeren van de ISO 55000.

ISO 55000 is de nieuwe internationale norm voor Asset Management. Deze norm geeft eigenaren en managers een instrument in handen om hun assets gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, risicogestuurde, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

Om inzichtelijk te maken hoe u als asset owner en/of asset manager de juiste balans maakt tussen het maken van investeringen- en onderhoudskosten, het beheersen en opvangen van de mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen en de prestatie van uw assets, organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. Iter Fidelis een aantal workshops waarin u de Asset Management Game speelt.

Asset Management Game
In deze game beheert ieder team een portfolio van assets, waarbij het doel is om zoveel mogelijk waarde te creëren. Waarde creëren gebeurt door te investeren in nieuwe assets of door de bestaande assets te verbeteren door onderhoud aan of vernieuwing van een asset. Ook worden de asset owners geconfonteerd met risico’s en kansen gedurende het spel en worden beschikbaarheidsvergoeding en kortingen opgelegd die de totale waarde van de assets beïnvloeden.

Workshop
PPS Netwerk Nederland organiseert in september, oktober en november 3 workshops waarin aangemelde (publieke) partijen uitleg krijgen over de ISO 55000 norm, de Asset Management Game speelt en feedback krijgen op uw eigen praktijkvoorbeelden. Publieke partijen kunnen zich gratis (voor)aanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl U krijgt vervolgens een bevestiging en het programma. Let op, per workshop is er een maximaal aantal deelnemers van 12 personen.