Workshop: Hoe krijg ik als opdrachtgever via Best Value meer kwaliteit en meer grip op mijn project tegen lagere kosten? – 24 juni 2015 Provinciehuis Utrecht

| | |

Best Value oftewel prestatie-inkoop is een aanpak waar de meeste waarde voor de laagste prijs centraal staat. De opdrachtgever is hierbij op zoek naar de…

Het idee om decentrale overheden op een actieve manier te helpen een goede afweging te maken voor het toepassen van Best Value, is ontstaan op een bijeenkomst van PPS Netwerk Nederland eind vorig jaar met partijen zoals de Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Gemeente Lelystad en Gemeente Utrecht.

De Kopgroep is een informele, transparante werkgroep en toegankelijk voor geïnteresseerde publieke partijen. Hoe doel is het uitwisselen van kennis en ervaring, het behandelen van ‘best practices’ en waar nodig is het bieden van opstarthulp. Decentrale overheden kijken steeds vaker naar nieuwe vormen van samenwerken met de markt voor de nieuwbouw of renovatie van regionale vastgoed en/of infrastructuurprojecten. De traditionele benadering waarbij de focus ligt op laagste prijs past niet meer in de huidige tijd waar focus op kwaliteit i.p.v. laagste prijs, levenduurbenadering en risicoverdeling hoog op agenda staan van regionale opdrachtgevers. Innovatie, duurzaamheid, professioneel opdrachtgeverschap en prestatieafspraken zijn steeds belangrijkere voorwaarden om samen met de markt projecten realiseren.

Best Value oftewel prestatie-inkoop is een aanpak waar de meeste waarde voor de laagste prijs centraal staat. De opdrachtgever is hierbij op zoek naar de beste partij die de opdracht kan uitvoeren en vervult de rol van regisseur i.p.v. uitvoerende partij. Dat betekent meer loslaten van niet-kerntaken en meer focus op het functioneel uitvragen van de opgave. Best Value geeft handvatten om het project risico-gestuurd vanaf voorbereiding, aanbesteding tot en met uitvoering goed te managen. Eventueel toekomstig meerwerk, vertraging etc. kunnen hierdoor zoveel mogelijk worden voorkomen.

Best Value wordt op dit moment steeds meer toegepast op bouwprojecten. De aanpak vergt wel de nodige voorbereiding door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Essentieel hiervoor is om de kennis en kunde hierover in huis te halen. Er zijn namelijk verschillende aanbestedingsregels die in acht moeten worden genomen zodat bijvoorbeeld niemand tijdens het aanbestedingsproces onnodig buiten spel komt te staan. Decentrale overheden zijn op dit moment op zoek of en hoe Best Value toegepast kan worden op hun project en of de eigen organisatie hiervoor geschikt is.

Praktijksessie Best Value – 24 juni 2015 Provinciehuis Utrecht
Op 24 juni (14.00-17.00) vindt de tweede bijeenkomst van de KopGroep Best Value plaats in het Provinciehuis in Utrecht waar we aan de hand van een praktijkvoorbeeld alle stappen van voorbereiding t/m realisatie met u doornemen. (semi-)publieke partijen zoals decentrale overheden, zorg -en onderwijsinstellingen kunnen zich gratis aanmelden door een email te sturen naar naar info@ppsnetwerk.nl. Let op! het aantal plaatsten is beperkt!