Zorgcentrum Oudlaen Utrecht maakt flinke labelsprong dankzij ESCo-constructie

| |

Het zorgcomplex Oudlaen in Utrecht wordt vanaf begin 2015 aangepakt en flink verduurzaamd dankzij een energieprestatiecontract tussen de eigenaren van het pand en Eneco. Het…

Het zorgcomplex Oudlaen in Utrecht wordt vanaf begin 2015 aangepakt en flink verduurzaamt dankzij een energieprestatiecontract tussen de eigenaren van het pand en Eneco. Het gebouw is in 2013 bouwtechnisch al aangepast en daardoor verbeterd van Energielabel G naar Energielabel D. Nu wordt Oudlaen verder geoptimaliseerd naar Energielabel A, een bijzondere prestatie omdat het gaat om een bestaand gebouw. De investeringen en overeenstemmingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn nu voltooid en bereikt, dus uiterlijk januari 2015 zal begonnen worden met de realisatie van het ESCo-project.

Het complex Oudlaen heeft een oppervlakte van 14.961 m2 en biedt onderdak aan een twintigtal zorggerelateerde huurders, zoals brancheorganisatie Actiz. De wensen van de eigenaren van het gebouw omvatten: een gebouw met energielabel A en zo laag mogelijke investeringskosten. De eigenaren kozen voor een ESCo-constructie waarin de Energy Service Company verantwoordelijkheid draagt voor ontwerp, realisatie en financiering van het project en voor beheer en exploitatie van de installaties over een langere periode.

Eneco neemt de rol van Energy Service Company op zich binnen dit project. In de afgelopen periode heeft Eneco een energiescan gedaan voor het pand om de ESCo-potentie te bekijken en vervolgens het meest optimale energieconcept voor Oudlaen berekend en bepaald. Technische maatregelen die zullen worden getroffen zijn: een WKO-installatie (doublet bron, bronleidingwerk, warmtepomp, meet- en regeltechniek, elektrische bekabeling, warmtemeters en aanpassing stadsverwarming voor piekvoorziening) en nog andere aanpassingen (aanpassing van luchtbehandelingskasten en droge koeler, leidingwerk, nieuwe verwarmings- en koelingsbatterijen, toepassen frequentieregeling op transportpompen en luchtbehandeling). Met deze aanpassingen zal het complex Oudlaen een energielabelsprong maken van D naar A en een energiebesparing realiseren a 130 k per jaar.

Eneco doet de investeringen, realisatie en onderhoud voor de WKO-installatie en de overige maatregelen die worden getroffen. Beheer en onderhoud van de binnen installatie wordt gedeeld door Eneco met een andere partij, zodat beide installaties optimaal op elkaar worden afgestemd. Het energieprestatiecontract heeft een looptijd van 15 jaar en bevat een harde garantie van Eneco op Energielabel A. Het voordeel van de ESCo-constructie voor de klant is dat er in de ontwerpfase al gestuurd wordt op totale levensduurkosten, waar Eneco in dit geval de lange-termijn verantwoordelijkheid voor neemt. Bovendien neemt Eneco de voorinvesteringen voor haar rekening.

De realisatie van het project Oudlaen zal beginnen in januari 2015 en is naar verwachting juli 2015 afgerond.