Zorgvastgoed met toekomst: Nieuw woon-zorg concept in Rijssen geopend

|

Afgelopen zomer is het nieuwe Eltheto-complex in Rijssen geopend; een nieuw woonzorgcomplex waar de nadruk ligt op wonen voor verschillende doelgroepen (met en zonder zorgbehoefte).

Afgelopen zomer is het nieuwe Eltheto-complex in Rijssen geopend; een nieuw woonzorgcomplex waar de nadruk ligt op wonen voor verschillende doelgroepen (met en zonder zorgbehoefte). In het complex kunnen zowel gezonde senioren terecht als mensen met dementie en ouderen met een verstandelijke beperking of andere (zware) hulpvraag. Omdat het oude gebouw niet meer aan de gangbare kwaliteitseisen voldeed, is besloten om nieuw te gaan bouwen en dit werd grootscheeps aangepakt. Zorgorganisatie Carintreggeland, woningcorporatie De Goede Woning en architectenbureau 2by4-architects deelden eenzelfde visie en hebben zo een oud verzorgingshuis getransformeerd tot moderne woon-zorg-campus op basis van een nieuw concept in de zorg. De nieuwbouw van 13.000 m2 bvo, verdeeld over vijf gebouwen, werd gerealiseerd in een samenwerking tussen Woningstichting De Goede Woning, Twinta Projectontwikkeling, zorgaanbieder Carintreggeland en Stichting Philadelphia Zorg.

Het project betekent voor Eltheto een overgang van verzorgingshuis naar verpleeghuis. De huidige trend is dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, onder begeleiding van mantelzorg en/of thuiszorg. En wanneer thuis wonen echt niet meer mogelijk is, volgt vaak een overgang naar een verpleeghuis. Het nieuwe complex is nu primair gericht op wonen en er blijven tot het overlijden.

Kleissen en Partners werd door de opdrachtgevers ingehuurd voor het volledige project- en bouwmanagement, van haalbaarheid tot en met de realisatie. Jan van der Spek (directeur-bestuurder van De Goede Woning) noemt het inhuren van een extern projectadviseur een goede toevoeging: “De adviseur heeft de projectstructuur voor ons opgezet, waarbij afstemming plaatsvond op verschillende niveaus, namelijk: bestuurlijk, tussen projectleiders en op uitvoeringsniveau.” Andere succesfactoren die zorgdroegen voor het geslaagde resultaat zijn o.a. een constante bemensing (ondanks veranderingen in de organisatie), een gedeelde visie (en daar ook de tijd voor nemen) en het betrekken van architect vanaf de beginfase (zodat de visie van de opdrachtgever al vroegtijdig vorm kan krijgen.

Van der Spek is trots op het resultaat en goede samenwerking: “Het kon omdat we goede partners hadden en omdat de lijnen kort zijn gehouden.”

Wilt u meer informatie over het project? Klik dan hier.