Zuidasdok gegund aan Heijmans, Fluor en Hochtief

| | |

Het Zuidasdok is voorlopig gegund aan Heijmans, Fluor Hochtief voor een bedrag van 990 miljoen euro. Het is hiermee één van de grootste Nederlandse infrastructuur…

Het Zuidasdok is voorlopig gegund aan Heijmans, Fluor Hochtief voor een bedrag van 990 miljoen euro heeft Rijkswaterstaat vandaag bekend gemaakt. Het project wordt in februari 2017 definitief gegund. Het andere consortium (BAM, TBI en VolkerWessels) kan nog bezwaar maken.

Het project is één van de grootste infrastructuur projecten in Nederland van dit moment. Het bedrag ligt 6,6% onder het plafondbedrag dat in de aanbesteding was opgenomen (1.060 miljoen euro). Heijmans zit voor 15 procent in het consortium ZuidPlus en Fluor en Hochtief allebei voor 42,5%.

De opgave
Voor de ondertunneling van de A10 staat bijna 2 miljard euro gereserveerd, waarvan het Rijk 1,3 miljard betaalt. Ruim anderhalf jaar heeft de dialoog van de tenderfase gelopen om het ontwerp uit te werken en alle risico’s op tafel te krijgen.

Er is bewust gekozen voor een D&C contract waarbij het onderhoud en financiering bij Rijkswaterstaat blijven liggen. Ook bleven lastige risico’s zoals vergunningen en kabels en leidingen bij voorbaat bij de opdrachtgever.

Bijzonder is wel dat zowel met een plafondbedrag als met een bodembedrag is gewerkt. Om niet de focus te leggen op de prijs, werd een minimaal prijsniveau bepaald. Tegelijk moesten de bouwers rekenen met een maximaal bedrag om nog te kunnen meedingen. Uiteindelijke bleven twee consortia over.

De bouw zal vervolgens nog tot 2028 in beslag nemen. Het bouwconsortium zal in die tijd 6 kilometer van de A10 bij de Zuidas verbreden, waarvan 1 kilometer in een tunnel, station Amsterdam Zuid uitbreiden en twee knooppunten opknappen. Extra rijstroken om ruimte te maken voor de tunnel is naar verwachting de eerste fase in de uitvoering. Pas over ruim tien jaar rijden de eerste auto’s door deze A10-tunnel.

Hieronder vindt u de planning van het project:

Planologische voorbereiding
2016: Vaststelling Tracébesluit en Bestemmingsplan Zuidasdok

Aanbesteding
Januari 2017: Gunning van de d&c-opdracht

Bouw

2015 – 2016: Voorbereidende werkzaamheden:

1. Bouw fietsparkeergarage en herinrichting Gustav Mahlerplein
2. Verleggen kabels en leidingen

2017 – 2028: Bouwvolgorde Zuidasdok

1. Verbreden van het dijklichaam van de A10 Zuid voor extra rijstroken
2. Bouw van tunnels en viaducten voor de A10 Zuid
3. Verwijderen van de Amstelveenboog
4. Nieuwe passage onder station Amsterdam Zuid
5. Verbouwing van station Amsterdam Zuid
6. Ingebruikname van de A10 Zuid inclusief tunnels
7. Verwijderen van de oude A10 Zuid
8. Ingebruikname van het ’nieuwe’ station Amsterdam Zuid
9. Inrichten van de openbare ruimte inclusief tram-, bus- en fietsvoorzieningen

PPS Netwerk Nederland en Rijkswaterstaat, 19 januari 201